27 Mayıs Darbesi’nin Türk Romanına Yansıması pdf indir

tarafından
6
27 Mayıs Darbesi’nin Türk Romanına Yansıması pdf indir

Çalışmada, 1960’tan günümüze kadar yayımlanmış romanlar taranarak 27 Mayıs Darbesi’nin Türk romanına yansıması ortaya konulmuştur. Romancılar, birbirinden farklı bakış açılarıyla 27 Mayıs meselesini ele alarak kurgulamıştır. Kimisi 27 Mayıs sürecine giden tüm olayları, kimisi bir aşk çerçevesinde sadece birkaç meseleyle birkaç fikri, kimisi de bir anı olarak düşüncelerini kurgu vasıtasıyla aktarmıştır. 1980 yılına kadar yayımlanan romanlarda 27 Mayıs daha çok bir devrim olarak ele alınmıştır. Bu dönemin roman anlayışından kaynaklanmakla beraber dönemin konjonktürünün de payı vardır. 1980 yılından sonraki romanlarda ise söz konusu mesele bazı romanlarda siyasal bir tema sınırında kalırken; doğrudan 27 Mayıs’ı anlatan romanlarda ise 27 Mayıs’ın bir darbe olarak kurgulandığı görülmüştür. 
27 Mayıs’ı bir devrim olarak kurgulayan romancılar DP’nin iç ve dış politikalarında yapmış olduğu yanlışlıklarla beraber kötüye giden ekonomik durumu ve iktidar partisinin dikta tutumu üzerinde yoğunlaşmışlardır. Meseleyi bir darbe olarak sunan romanlar ise askerî müdahalenin antidemokratik olduğunu, Adnan Menderes’e haksızlık yapıldığını farklı yaklaşımlarla kurgulamalarını yapmışlardır. Öte yandan 27 Mayıs’ı tarafsız bir gözle, yanlışlarıyla doğrularıyla anlatan romanlar da bulunmaktadır. Sonuçta incelemeye alınacak romanlarda 27 Mayıs meselesi, yazarın bakış açısına ve yaklaşımına göre farklılıklar gösterse de bir dönemin politik ve sosyal panoramasını yansıtmıştır.
 

27 Mayıs Darbesi’nin Türk Romanına Yansıması isimli 268 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Ferhat Çetinkaya tarafından yazılmış ve GÜNCE YAYINLARI AKADEMİK yayınevinin 09.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

27 Mayıs Darbesi’nin Türk Romanına Yansıması pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.