40 Âyette İslam İktisadı pdf indir

tarafından
6
40 Âyette İslam İktisadı pdf indir

Modern iktisadî düzenin ürettiği sorunlarla boğuşan bir dünyada İslam İktisadı ahlâk ve adalet temelli bir iktisadi sistemi kurma yolunda ilkeler sunmaktadır. Bu ilkeleri ortaya çıkarmak için başvurulacak ilk kaynak Kur’an; Kur’an’dan sonra başvurulacak kaynaklar ise sırasıyla sünnet, icmâ ve kıyastır. Her konuda olduğu gibi iktisadî konularda da İslamî ilkeler belirlenirken yukarıda ifade edilen kaynak sıralamasına uymak gereklidir. Bu usule uygun olarak İslam İktisadına dair ilkeler tarih boyunca tefsir, hadis, fıkıh ve ilmihâl kitaplarında açıklanmıştır. Ayrıca bu ilkeler ve onlara dayanarak geliştirilen uygulamalar son yıllarda artan bir ivme ile İslam İktisadı veya İslamî Finans alanlarında yapılan akademik çalışmalara konu olmaktadır.
 
Bu eser yukarıda ifade edilen genel amaçların yanı sıra maddi dünyanın ötesine geçen bir iktisat anlayışını keşfederek, Müslüman tüccar için hem bu dünyada hem de âhirette fayda sağlayacak bir rehber sunmaya çalışıyor.
 
Gayret bizden, başarı eksikliklerden münezzeh olan Allah’tandır.
 

40 Âyette İslam İktisadı isimli 128 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Uğur Çoban tarafından yazılmış ve ÇIRA YAYINLARI yayınevinin 14.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

40 Âyette İslam İktisadı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.