7 Makam 7 Nefs Allah Yolunda Mertebeler ve Nefsin Halleri pdf indir

tarafından
3
7 Makam 7 Nefs  Allah Yolunda Mertebeler ve Nefsin Halleri pdf indir

Sûfîler, nefsin aklî güçlerinin karşısında yer alan hayvânî güçlerinden şehvet (arzu) ve gazabı (öfke) dikkate alarak nefsle bütün yerilmiş sıfatların toplayıcısı olan mânâyı kasteder ve nefs deyince bu mânâyı anlarlar. Hem sûfîler hem de ahlâk teorisi üzerinde fikir yürüten filozofların ortak görüşü insandaki kötü huyların kaynağının gazap ve şehvet olduğu yönündedir. İnsan seyr u sülûk ederek bu güçlerini terbiye ettiği takdirde ancak fazîlete ve mutluluğa kavuşur. Kanuni Sultan Süleyman’ın ordularının maneviyatına destek vermekle görevlendirilmiş bir sufi olan Sofyalı Bâlî Efendi, 7 Makam 7 Nefs adlı bu eserde tasavvufun önemli meselelerinden biri olan nefsi ele alıyor. Eserde nefsin mertebeleri ve seyr u sülûkla ilişkisi konu ediniliyor. Kitapta Allah yolundaki salikin 7 makamı ve bu makamlardaki nefsin halleri anlatılıyor.
 

7 Makam 7 Nefs Allah Yolunda Mertebeler ve Nefsin Halleri isimli 144 sayfadan oluşan kitap ; Sofyalı Bali Efendi tarafından yazılmış ve HAYY KİTAP yayınevinin 22.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

7 Makam 7 Nefs Allah Yolunda Mertebeler ve Nefsin Halleri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.