Abdullah Yafii Hayatı Eserleri ve Düşüncesi pdf indir

tarafından
6
Abdullah Yafii  Hayatı Eserleri ve Düşüncesi pdf indir

Kaynağını Kur’an ve Sünnet’ten alan, insanın Allah’ın halifesi vasfına sahip olması için uğraş veren, İslâm’ın ruhanî ve bâtınî boyutu olan tasavvuf, Asr-ı sâadet’te vücut bulmaya başlamış bir disiplin ve ilim dalıdır. Nübüvvetin manevi vârisleri ve kültürümüzde önemli bir yer teşkil eden rabbânî âlimler, yaşantıları ve sonraki nesillere bıraktıkları miras niteliğindeki eserleriyle her çağda varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu âlimlerden biri de İslâm kültürünün önemli isimlerinden, VIII. (XIV.) asırda yaşamış, Yemen, Mısır ve Hicaz bölgelerinde etkili olmuş, sûfîliğinin yanı sıra zâhirî ilimlere de vâkıf, Kadirî tarikatının önde gelen şahsiyetlerinden Afîfüddin Abdullah b. Esad el- Yâfiî’dir.
 
Dr. Mesut Akdoğan’ın hazırlamış olduğu Abdullah Yafiî Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi adlı bu çalışmada Afîfüddin Abdullah b. Esad el- Yâfiî’nin (v. 768/1367) hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri ele alınıyor. Çalışma giriş ve iki bölümden oluşuyor. Giriş kısmında tasavvufa ve Abdullah Yafiî’nin hayatına genel bir bakış ele alınıyor. Birinci bölümde Abdullah Yafiî’nin hayatı, şahsiyeti ve eserleri anlatılırken, ikinci bölümde tasavvufî düşüncesi geniş kapsamlı ele alınıyor.
 

Abdullah Yafii
Hayatı Eserleri ve Düşüncesi isimli 306 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Mesut Akdoğan tarafından yazılmış ve NİZAMİYE AKADEMİ yayınevinin 08.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Kur’an Meal-Tefsir: Geniş Açıklamalı (Ciltli) pdf indir başlıklı makalemizde Kur’an Meal-Tefsir: Geniş Açıklamalı (Ciltli) indir, Kur’an Meal-Tefsir: Geniş Açıklamalı (Ciltli) oku ve Kur’an Meal-Tefsir: Geniş Açıklamalı (Ciltli) pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Abdullah Yafii Hayatı Eserleri ve Düşüncesi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.