Acayip Sözlük pdf indir

tarafından
4
Acayip Sözlük pdf indir

Acayip Sözlük ile okuyucularımıza, kültür tarihi çalışmalarıyla tanıttığımız Prof. Dr. Zeki Tez’in kaleminden onyıllara dayanan bir kelime, deyim seçkisini sunuyoruz. Önceki baskılarına göre genişletilmiş baskısıyla Yunanca, Latince, Arapça, İbranice, Osmanlıca, Farsça, Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Hititçe, Asurca, Ermenice, Rumca, Rusça gibi pek çok dilden özellikle seçilmiş maddelerden oluşan çalışma, okuyucusunu bekliyor.
Bu özel seçkide pek çok Latince deyim, osmanlıca kelime, ilginç teknik madde isimleri, farklı birçok dilden kelime birbirinin ardısıra yer alıyor ve genel bir anlam ve birikim oluşturuyor.
Bu sıradışı sözlükte Aztekler ile Farslar ardı ardına konuşuyor. Pek çok tarih, toplum, zaman birbiri ardından söze giriyor. Dünyayı anlamlandırdığımız sözcükler binlerce yerden toparlanıp sayfaları dolduruyor. Bu ilginç çalışmanın okuyucuya felicitas perpetuae [Lat.]: (sonsuz mutluluk) getirmesini diliyoruz..
 

Acayip Sözlük isimli 552 sayfadan oluşan kitap ; Prof.Dr. Zeki Tez tarafından yazılmış ve DORUK YAYINLARI yayınevinin 31.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Acayip Sözlük pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.