Açıklamalı Manavgat Ağzı Sözlüğü pdf indir

Açıklamalı Manavgat Ağzı Sözlüğü pdf indir

Elinizdeki çalışma, Antalya ilinin en büyük ilçelerinden olan Manavgat’ın ağzının söz varlığını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Aslında bu sözlük, yazar tarafından hazırlanan Manavgat ve Yöresi Ağızları adlı yüksek lisans tezini tamamlayıcı bir çalışmadır. Tezimizde Manavgat’ın birçok köyünden derlenen ses kayıtları, transkripsiyonlu bir biçimde metne dönüştürülmüş ve bu metinler üzerinde yöre ağzının ses bilgisi ile biçim bilgisi açısından gramer özellikleri ortaya konulmuştur. Anılan çalışmada derlenen metinleri kapsayan bir sözlük de bulunmaktadır. Elinizdeki çalışma, bu tez için yapılan ses kayıtları dışında, Manavgat’ın onlarca köyünden yaklaşık beş yıl süren söz derlemeleri esasında oluşturulmuştur.
Uzun bir emeğin ürünü olan bu çalışma, daha önce Manavgat ağzına ilişkin hazırlanan sözlüklerden daha kapsayıcı olması, daha çok madde içermesi, bu maddelerin kökenlerinin gösterilmesi ve birçok maddede çağdaş Türk yazı dilleriyle karşılaştırılma yapılması bakımından farklıdır. Edebî dilde kullanılan ve yapısında, anlamında veya kullanıldığı bağlamda bir değişiklik olmayan sözlükbirimler sözlüğe alınmamıştır. Böylelikle Manavgat ağzında kullanılan yedi bin civarında söz ve söz birliği bir araya getirilmiştir.
 
 

Açıklamalı Manavgat Ağzı Sözlüğü isimli 256 sayfadan oluşan kitap ; Celal Görgeç tarafından yazılmış ve PALET YAYINLARI yayınevinin 21.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Açıklamalı Manavgat Ağzı Sözlüğü pdf indir - indir