Afet Yönetimi pdf indir

tarafından
4
Afet Yönetimi pdf indir

Günümüzde afetlerin can alıcı etkilerini ve çevreyi yaşanmaz kılan olumsuzluklarını dikkate almadan hayatta kalmak mümkün değildir. Afet esnasında hayatta nasıl kalınacağını bilmek kadar henüz gerçekleşmeden önce yapılacakların da bilinmesi hayatta ve sağlıklı kalınması için çok önemlidir.
 
Dünyayı etkileyen en büyük doğal afetlerden olan depremlere çok sık olmasa da maruz kalan ülkemiz telafisi mümkün olmayan kayıplar vermiştir. Deprem ve benzer etkiler bırakan afetlerin getireceği risk ve yüklerin üstesinden gelebilmek için önceden planlanma yapılması büyük bir ihtiyaçtır.  Bu durumun bir sonucu olarak ilgililerin ve halkımızın doğru bilgilerle donanması ve bunun da hayata geçirilmesi her koşulda desteklenmelidir. Söz konusu olan insan hayatı olunca yapılacak olan planlama ve çalışmalar daha büyük bir önem kazanmaktadır. Afetlerin üstesinden gelebilmesi için afet öncesi, afet esnasında ve afet sonrasında yapılacak olanlar kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama çerçevesi içerisinde yapılan çalışmada irdelenmektedir.
Hazırlanan bu çalışma afetlerle ilgili bireysel hazırlıktan kurumsal hazırlığa kadar önemli altyapısı olan süreçleri de işlemektedir. Afet anında koordine içerisinde hareket etmenin can ve mal kayıplarını en asgari düzeye indirmede sağlayacağı faydaların da üzerinde durulduğu bu çalışma, planlama aşamasında önemli bir unsur olan operasyonel, taktiksel ve stratejik çalışmanın idari ve teori boyutunun uygulamalara ışık tutacak şekilde tasarlanmasını da içermektedir.
 
 

Afet Yönetimi isimli 219 sayfadan oluşan kitap ; Mikdat Kadıoğlu tarafından yazılmış ve MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ KÜLTÜR YAYINLARI yayınevinin 12.09.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Afet Yönetimi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.