Aile İsnadları pdf indir

tarafından
21
Aile İsnadları pdf indir

Bir isnâdda aile fertlerinin bulunmasının hadis tarihi bakımından anlamı nedir? Gerçekten oryantalistlerin iddia ettiği gibi aile içi bilgi aktarımıyla bize ulaşan hadislere güvenemez miyiz? Aile isnâdlarını çevreleyen sosyal ve tarihî şartlar nelerdir?
Elinizdeki çalışma mezkûr soruları hicri ilk bir buçuk asırda ailenin hadis naklinde icra ettiği rolü ve aile isnâdlarının oluşum sürecini ortaya koyarak cevaplamaktadır. Aile isnâdlarının oluşumunda dikkat çeken ve aynı zamanda tedvin öncesi ve sonrası hadis rivayetinin yapısı hakkında bir fikir veren “aile fertlerinin bir arada bulunma imkânı”, hanımlar başta olmak üzere “aile mahremiyeti”, “hadisin konuları ve yazılı hadis belgeleriyle yakın ilişkisi” gibi olguları konu edinen bu çalışma, bazı oryantalistler tarafından ileri sürülen, aile isnâdlarının hadis uydurma yollarından birisi olduğu iddiasını da teorik ve pratik olarak incelemektedir.
 

Aile İsnadları isimli 402 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Bekir Kuzudişli tarafından yazılmış ve M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI yayınevinin 23.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Aile İsnadları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.