Aile ve Toplumsal İlişkiler pdf indir

tarafından
13
Aile ve Toplumsal İlişkiler pdf indir

Kur’ân-ı Kerîm’in ilk müfessiri ve tercümanı hiç şüphesiz Hz. Muhammed ve daha sonra ashabı olmuştur. Sonraki nesiller Kur’ân’ın ve İslâm’ın doğru anlaşılması amacıyla birçok eser kaleme almışlardır. Konuyla ilgili eser veren âlimlerden biri de Sünnî İslâm anlayışının oluşu-munda öncülük etmiş olan Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. 333/944)’dir. Telif ettiği eserleri ve fikirleriyle İslâm tarihinde ayrı bir öneme sahip olan Mâtürîdî yaşadığı çağın verileri ekseninde dini doğru anlama ve yorumlamaya yönelik geliştirdiği usûl ve yöntem yanında İslâm dininin inanç, amel, muâmelât ve ahlâk esaslarının tespit edilip temellendirilmesi ve savunulmasında gösterdiği üstün gayreti neticesinde kendi adına isnâden “Mâtürîdî Kelâm Ekolü”nün kurulmasını sağlamıştır.
Elinizdeki eserde İmam Mâtürîdî’nin ailemize ve sosyal çevremize karşı hak ve sorumluluklarımızın neler olduğuna ilişkin temel görüşleri ele alınmaktadır. Bu anlamda bireye ve topluma kazandırdığı birçok olumlu katkılara rağmen günümüzde yıpratılmaya çalışılan aile kurumunun fert ve toplum hayatı açısından yeri ve önemi, aile bireylerinin birbirine ve sosyal çevresine karşı hak ve sorumlulukları, benimsemeleri gereken davranış kuralları Mâtürîdî perspektifinden tespit edilmiş ve ortaya konulmuştur.
Mâtürîdî’nin konuya dair tespit edebildiğimiz görüşlerinin; günümüzde siyâsî, ideolojik, sosyal ve ekonomik sebepler yüzünden yaşanan birtakım sosyal ve ailevî problemlerin çözümüne katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.
 

Aile ve Toplumsal İlişkiler isimli 112 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Recep Önal tarafından yazılmış ve İLKE YAYINCILIK yayınevinin 15.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Aile ve Toplumsal İlişkiler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.