Aka Gündüz ve Popüler Romanları pdf indir

tarafından
17
Aka Gündüz ve Popüler Romanları pdf indir

Türk Edebiyatının popüler romancılarından Aka Gündüz, edebî endişe gütmeyen yazarlarımızdandır. Edebiyat sahasına atıldığı ilk yıllarda romantizmin etkisindedir. Daha sonraları realizmin bazen natüralizmin etki alanına girer. Ancak onun realizm mensubu olduğunu görürüz. Edebiyatta faydacı ve ahlakçı yönleriyle öne çıkan yazar, hemen her türde eserler vermiştir. Roman, hikâye, şiir, fıkra, mizah, oyun, inceleme ilk akla gelen türlerdir. Yazarın önemli bir yönü ise gazeteciliğidir. O, sayıları elliyi bulan süreli yayınlarda yarım yüzyıldan fazla kalem oynatmış; fıkralar makaleler, musahabeler, tefrika hikâye ve romanlar yazmıştır. Yakın arkadaşları Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte onu Genç Kalemlerin içerisinde görürüz. Sabah Gazetesi’nde tercüme romanları yayımlanırken tanıştığı Hüseyin Cahit, yazarın tabiriyle kendisine hürriyeti
öğretir.
 

Aka Gündüz ve Popüler Romanları isimli 668 sayfadan oluşan kitap ; Yrd. Doç. Dr. Özcan Aygün tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 20.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Aka Gündüz ve Popüler Romanları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.