Aksiyoner Bir Müfessir Said Havva pdf indir

tarafından
3
Aksiyoner Bir Müfessir Said Havva pdf indir

Saîd Havvâ, tefsirini Kur’ân konularının bütünlüğü nazariyesini ispatlamak ve Kur’ân mesajlarını İslâmî davet çalışmalarında çağın idrakine en etkili biçimde sunmak amacıyla modern bir üslupla kaleme almıştır.
el-Esâs, üslûbu itibariyle hem ortalama kültür seviyesine sahip okuyucu kitlesine hem de Kur’ân ilimlerinde derinleşmiş olanlara aynı anda hitap eden yönüyle temayüz etmektedir. el-Esâs’ta ele alınan konuların kısa, öz
ve yalın biçimde işlendiği görülmektedir. Saîd Havvâ, tefsirinde Kur’ân’da konu bütünlüğü nazariyesi ile
Kur’ân’da konu dağınıklığı olmadığını ispat etmeye gayret etmiştir. Ona göre kaleme aldığı el-Esâs adlı tefsiri, bu nazariyesi Kur’ân’ın geneli etrafında işleyen ilk eser olma özelliğini taşımaktadır. Bu teze göre, Fatiha
Sûresi, Kur’ân’ın önsözü, Bakara Sûresi ise Kur’ân’ın özü, özeti ve esasıdır. Yani bütün sûrelerin Bakara Sûresi’nde anlam eksenleri vardır. Buna göre Kur’ân’ın her bir Sûresi’nin, Bakara süresinde özü ve esası vardır.
 

Aksiyoner Bir Müfessir Said Havva isimli 231 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Zeynel Abidin Alptekin tarafından yazılmış ve KİTAP DÜNYASI yayınevinin 15.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Aksiyoner Bir Müfessir Said Havva pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.