Anlamsal Fonksiyonlarına Göre Arapçada Edatlar ve Bağlaçlar pdf indir

tarafından
6
Anlamsal Fonksiyonlarına Göre Arapçada Edatlar ve Bağlaçlar pdf indir

Arapçadaki edat, bağlaç ve aynı görevdeki yapılarla ilgili olarak ülkemizde oldukça fazla sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, şimdiye kadarki çalışmalardan farklı bir anlayışla, söz konusu yapılar fonksiyonlarına göre tasnife tabi tutularak 17 bölüm hâlinde sunulmuş olup toplamda 602 edat, bağlaç ve yapıyı kapsamaktadır. Çalışmada her yapı için iki özgün örnek cümle Türkçe çevirisiyle birlikte verilmiş ve her bölüm kendi içinde alfabetik olarak sıralanmıştır. Yine şimdiye kadar yapılmış çalışmalardan farklı olarak her bölümün sonunda, içerdiği yapıların yoğunluğuna göre değişen sayılarda toplam 330 soru yer almaktadır.
 
Edat, bağlaç ve bu görevde kullanılan yapılar sırasıyla şu anlamsal fonksiyonlara göre tasnif edilmiştir:
 
Açıklama, Ekleme, Zıtlık, Sınırlama, Sebep-Sonuç-Amaç, Zaman, Koşul, Genelleme, Karşılaştırma, Benzerlik, Yer, Olumsuzluk, Gereklilik-Zorunluluk, İhtimal, Yeterlilik, İstisna, Seçenek-Paralellik.
 

Anlamsal Fonksiyonlarına Göre Arapçada Edatlar ve Bağlaçlar isimli 252 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Nurettin Ceviz tarafından yazılmış ve AKDEM YAYINLARI yayınevinin 06.06.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Anlamsal Fonksiyonlarına Göre Arapçada Edatlar ve Bağlaçlar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.