Arap Dili Ve Edebiyatında Mecalis Geleneği pdf indir

tarafından
5
Arap Dili Ve Edebiyatında Mecalis Geleneği pdf indir

Arap dili ve edebiyatı meclislerini konu alan bu çalışmada; mecâlis geleneğinin tarihi sürecine, bu meclislerle ilgili şahıslara, mekanlara ve bu meclislerde ortaya çıkmış edebî ürünlere ışık tutulmaya çalışılmıştır. Edebî meclisler teoriden ziyade pratik boyutlarıyla ele alınmış; bu meclislerdeki edebî ürünler ve konular örnekleriyle net bir şekilde ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu şekilde edebî meclislerin içeriği ve tarih boyunca değişim süreciyle ilgili bir tablo oluşturulmaya gayret edilmiştir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde mecâlis kavramı ele alınmış; bu kavram ve ilgili olduğu diğer kavramlar aktarılarak bu alandaki kavram kargaşası bir nebze olsun giderilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise İslamiyet öncesi dönemden Abbâsîlere kadar tarihi süreç içerisinde edebî meclisler, somut örnekleriyle ele alınmıştır.
 

Arap Dili Ve Edebiyatında Mecalis Geleneği isimli 144 sayfadan oluşan kitap ; Cumali Baylu tarafından yazılmış ve FECR YAYINEVİ yayınevinin 24.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Arap Dili Ve Edebiyatında Mecalis Geleneği pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.