Arapça Dilbilgisi Sarf – Nahiv pdf indir

Arapça Dilbilgisi Sarf – Nahiv pdf indir

Her seviyeye hitap eden özgün konu anlatımlı olan Arapça Dilbilgisi Sarf-Nahiv adlı eserde, izahlı fiil çekim tabloları, Bol örnek Pratik bilgiler ve ipuçları, Arapça İ’rab örnekleri yer alıyor. İlahiyat fakültelerinin hazırlık sınıfı müfredatına uygun olarak hazırlanan kitapta, Yıldızlı başlıklar ileri seviye olup Arapça ile ilk kez tanışanların ilk okuyuşta bu kısımları atlayarak okuması daha faydalı olacaktır.
Hazırlanan bu eser sarf ve nahiv olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
Kitabın içeriği, aşağıda maddeler halinde verilmiştir. Bu bölümün dikkatlice okunması, kitaptan elde edilecek azami istifade konusunda sizi yönlendirecektir.
1- Sarf bölümünde, çekimler. İsm-i fail, ism-i mef’ûl yapılışı, mastar v.s. kısaca sarf ilminin içeriğinde bulunan bütün konularda, harf değişimi, harf düşmesi, hareke hazfı, detaylı bir şekilde ele alınarak tablolar halinde izah edilmiş, daha kolay
anlaşılır hale getirilmiştir.
2- Fiillerin çekimi yapılırken, mezid bablarda fiil çekimleri bazen aynı kelime üzerinden yapıldığı için, fiillerin aktarıldığı bir kısım bablarda bazı kelimelerin isti ‘mali bulunmayabilir. Ayrıca örnek olarak verilmiş bir çok cümlede, karışıklığa
sebep olmaması açısından geçiş harekesi kullanılmayıp, kelimenin alacağı son hareke özellikle belirtilmiştir.
3- Başlıkların bir kısmının yanında (*) işareti bulunmaktadır. Arapçayla ilk kez tanışanların yıldız işareti bulunan kısımları atlayıp, kitabı ikinci kez okurken bu bölümlerle birlikte okumaları daha faydalı olacaktır.
4- Sarf ve nahiv bölümünde örnek olarak verilmiş cümlelerin detaylı bir şekilde izahı yapılmış, bir birine benzeyen konular ayrış tın imaya çalışılarak, bir başkasına ihtiyaç duyulmadan sadece kitaptan okuyarak konuların anlaşılması hedeflenmiştir.
5- Eser oluşturulurken yararlanılan kaynaklar dipnot olarak değil, kaynakça kısmında toplu bir şekilde verilmiştir.
6- Kitap oluşturulurken, defalarca kontrol edilmiş olmasına rağmen yazım hatalarının bulunması kaçınılmaz bir durumdur
 

Arapça Dilbilgisi Sarf – Nahiv isimli 630 sayfadan oluşan kitap ; Y. Fatih Akbaş tarafından yazılmış ve CANTAŞ YAYINCILIK yayınevinin 05.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Arapça Dilbilgisi Sarf – Nahiv pdf indir - indir