Arapçanın Ses Bilgisi pdf indir

tarafından
9
Arapçanın Ses Bilgisi pdf indir

Arapçanın ses bilgisini, dil bilgisinin alt dalı olarak klasikten moderne karşılaştırmalı olarak inceleyen bu çalışma, Arapça öğretiminde fonetik unsurların da ne denli önemli olduğunu göstererek yeni bir bakış açısı sunmaktadır.
(Doç. Dr. Derya ADALAR SUBAŞI)
 
Bu eser, özellikle ülkemizde Arap Dili, Belagatı, Edebiyatı alanlarında eksik olan önemli bir boşluğu dolduracaktır. Zira asırlardan beri iç içe yaşadığımız Arapların diline, kültürüne, adet ve kültür mirasına vakıf olmakla birlikte özellikle modern çağda Arap fonetiği üzerinde yapılan çalışmaların yetersiz olduğu tarafımızdan da fark ediliyor ve bu boşluğun doldurulması gerektiğine inanılıyordu. Genç meslektaşımız Dr. Zeynep ÖZKANLI, bu görevi üstlenerek başarıyla ifa etmiş gerek Arapçaya ve gerekse konuya olan vukufunu ortaya koymuştur.
(Prof. Dr. M. Faruk TOPRAK)
 
Bu çalışma, ülkemizde alanında yapılmış ilk çalışma özelliğini taşımaktadır. Konuya her yönüyle vakıf olan Yazar, gerek klasik ve gerekse çağdaş kaynaklan incelemiş; daha sonra kendi gözlem, görüş ve değerlendirmelerini de katarak başarılı ve isabetli sonuçlara ulaşmıştır. Bu alanda sonra yapılacak çalışma ve araştırmalara örnek teşkil edecek düzeydedir.
(Prof. Dr. Funda TOPRAK)
 
Elinizdeki bu çalışma, 20. Asrın başlarında büyük oranda Batılı fonetikçilerin Arapçaya çevrilen eserlerine dayanan çağdaş Arap fonetikçilerinin görüşleri ile fonetik konularına bazen müstakil bir eser, bazen sarf, nahiv, belagat ve dilbilim kitaplarında bölümler halinde yer veren klasik Arap dilcilerinin görüşlerini başarılı bir şekilde ortaya koyarak karşılaştıran, günümüz fonetik verilerinin bir çoğunun klasik kaynaklarımızda mevcut olduğunu delilleriyle ortaya koyan Dr. Zeynep Özkanlı’ya aittir. Bu vesile ile kendisini tebrik ediyorum. Klasik ve modern çalışmalarda kullanılan Arapça fonetik terimlerinin Türkçe karşılıklarının hassas bir şekilde tespit edilmesi bence bu kitabın alana sağladığı katkılardan sadece bir tanesi…
(Prof. Dr. Muammer SARIKAYA)
 

Arapçanın Ses Bilgisi isimli 316 sayfadan oluşan kitap ; Zeynep Özkanlı tarafından yazılmış ve FECR YAYINEVİ yayınevinin 05.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan 8+ Yaş Algorithm pdf indir başlıklı makalemizde 8+ Yaş Algorithm indir, 8+ Yaş Algorithm oku ve 8+ Yaş Algorithm pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Arapçanın Ses Bilgisi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.