Astro Müzikoloji pdf indir

tarafından
3
Astro Müzikoloji pdf indir

19. yüzyıla kadar bilim alanları kendi içinde ayrışmamış olduğundan bu döneme kadar bilim insanlarının aldıkları eğitimler birçok alan için ortak olarak gerçekleşmiştir. Bilim alanları iç içe geçmiş, âlim, filozof ya da bilim insanları birçok alanda çalışma yapmış ve eser vermiştir. 18. yüzyıla kadar astroloji; astronomi, tıp, matematik, fizik ve geometri gibi alanlarla beraber eğitim müfredatında yerini alan bir bilim olmuştur. Ancak 19. yüzyıldan sonra bilim, “materyalist” ve “determinist” bir çerçeveye oturtulmuş, dolayısıyla astroloji; ezoterik ve okült bir alan olarak görülmüştür. Bu sebeple de bilim dışı tutulmaya başlanmıştır. Günümüzde astroloji üzerine yoğunlaşmış bilim insanları ise bu alanı “istatistiksel veri bilimi” olarak görmekte, bu doğrultuda çalışmalar yapmakta ve elde ettikleri verilerin oranları doğrultusunda astrolojinin bir bilim olduğunu iddia etmektedirler. Biz de buradan yola çıkarak birçok disiplin ile ortak bir çalışma prensibine sahip olan “müzikoloji” alanı ile “astroloji” alanı için disiplinler arası bir çalışma yapmak ihtiyacı hissetmiş bulunmaktayız. Bu çalışmada; astrolojinin ve müzikolojinin kısa tarihini, çalışma alanlannı, bu iki alanda çalışmalar yapan filozof, âlim ve bilim insanlarını ve söz konusu bu iki alanın ortak ilişkisini akademik çerçevede ele alarak okuyucu ile buluşturmayı amaçlamaktayız.
 

Astro Müzikoloji isimli 200 sayfadan oluşan kitap ; Semih Okcu tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 02.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Astro Müzikoloji pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.