Avesta Zerdüştlerin Kutsal Kitabı pdf indir

tarafından
5
Avesta Zerdüştlerin Kutsal Kitabı pdf indir

Avesta, Zerdüştlük dininin kutsal metinlerini içeren çok eski bir koleksiyondur ve dünya dinlerinin en eski yazılı parçalarından birini temsil eder. Bu metinler, dinin kurucusu Zerdüşt (ya da Zoroaster) ve takipçilerinin öğretileri, ayinleri, törenleri ve dualarını içerir. Avesta’nın içeriği antik Farsça yazılmıştır ve farklı bölümlerden oluşur, en önemlisi Yasna’dır. Yasna, Zerdüşt’ün en eski ve kutsal metinlerini içerir ve Ahura Mazda (Yüce Tanrı) ile olan ilişkisini anlatır. Fargard ise Avesta’nın önemli bir bölümüdür ve yaratılış, ahlaki yükümlülükler, toplumun temizlik ilkeleri gibi konuları ele alır.
 
Avesta, Zerdüştlük’ün ahlaki değerlerini ve temel prensiplerini vurgular: iyi düşünce, iyi söz ve iyi eylem. İnsanların Ahura Mazda’ya olan sadakatlerini ifade etmeleri ve kötülüğe karşı mücadele etmeleri gerektiği öğretilir. Ancak, Avesta’nın tarihsel süreçte bazı kısımları kaybolmuş veya zarar görmüş, bu nedenle metinlerin tam olarak orijinalini yansıtmayabileceği unutulmamalıdır.
 
Zerdüştlük, Pers İmparatorluğu’nda doğdu ve Antik Yakın Doğu’da önemli bir din haline geldi. Avesta’nın metinleri, bu dinin evrimini, inançlarını ve uygulamalarını anlamak için değerli bir kaynak sağlar. Tarih, din bilimleri ve kültür araştırmalarıyla ilgilenenler için Avesta, önemli bir başvuru kaynağıdır.
 

Avesta Zerdüştlerin Kutsal Kitabı isimli 384 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve DORLİON YAYINEVİ yayınevinin 03.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Avesta Zerdüştlerin Kutsal Kitabı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.