Belediye Başkanları İçin Rehber pdf indir

tarafından
4
Belediye Başkanları İçin Rehber pdf indir

A- Belediye Hakkında Genel Bilgiler *I. Tarihçe *II. Belediyenin Tanımı *III. Belediyenin Organları *IV. Belediyenin Denetimi *V. Belediyenin Görevleri *VI. 5216, 5393 ve Diğer Kanun ve K.H.K’lerle Getirilen Önemli Yenilikler B- Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri *I. 5393 Sayılı Kanunla Verilen Görevler *II. 5216 Sayılı Kanun’la Belediye Başkanına Verilen Görevler *III. Diğer Mevzuatla Belediye Başkanına Verilen Görev ve Yetkiler *IV. Belediye Başkanının Katılacağı Kurullar *V. Belediye Başkanının Yetki Devri C- Belediye Başkanı ile İlgili İnceleme ve Soruşturma Yapılması *I. Belediye Başkanının Görevleriyle İlgili Olarak İşlediği İleri Sürülen Suçların İncelenmesi ve Soruşturulması *II. Belediye Başkanının Görevleri ile İlgili Bazı Suçlar *III. Görevle İlgili Olmasına Rağmen İzne Tabi Olmadan Soruşturulan Suçlar *IV. Görevle ilgisi Olmayan Suçlar *V. Görevden Uzaklaştırma *VI. Belediye başkanının Görevine Son Verilmesi *VII. Belediye Başkanlığının Sona Ermesi *VIII. Blediye Başkanlığının Boşalması Üzerine Yapılacak İşlem D- Belediye Başkanlığının Hakları *I. Mali Haklar *II. Diğer Haklar E- Belediye Başkanının Yapamayacağı İşler ve Görevler *I. 5393 Sayılı Kanuna Göre *II. 5216 Sayılı Kanuna Göre *III. Diğer Mevzuata Göre F. Belediyelerin Yararlanabileceği Merkezi İdare Yardımları ve Fonları *I. Kalkınma Bakanlığınca Yapılan Yardımlar *II. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılan Yardımlar *III. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yapılan Yardımlar *IV. Maliye Bakanlığı Bütçesine Konulan Mahalli İdarelere Yardım Ödeneği *V. Muhtaç Asker Ailelerine Yardım *VI. Avrupa Birliği Fonlarının Yapılan Yardımlar *VII. İçişleri Bakanlığınca Yapılan Yardımlar *IX. Başbakanlık Acil Destek Programından Yapılan Yardımlar *X. Toplu Konut İdaresince Yapılan Yardımlar
 

Belediye Başkanları İçin Rehber isimli 512 sayfadan oluşan kitap ; Enver Salihoğlu tarafından yazılmış ve BETA BASIM YAYIM yayınevinin 11.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Belediye Başkanları İçin Rehber pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.