Belediyelerde İç Kontrol pdf indir

tarafından
3
Belediyelerde İç Kontrol pdf indir

İç kontrol, belediyelerin belirledikleri hedeflere varabilmesi için oluşacak belirsizliklerin minimum düzeye azaltılması için uygulanması gereken bir süreçken, İç kontrol süreci ortaya çıkacak fırsatları ve çıkabilecek sorunları daha önceden tespit ederek belediyenin hızlı kararlar almasına olanak vermek ise ilgili birim ve yöneticinin görevidir. Bu süreç çalışması ile ise yöneticinin eli güçlenerek bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.
İç kontrolün yapılmasında belediyelerde hedeflenen ise belirlenen hizmetleri doğru , zamanında ve şeffaf bir biçimde yerine getirip getirmediğini ortaya koyarak kaliteyi arttırmaktır. Yöetimin burada başarılı olabilmesi için iç kontrolü bir yük olarak değil de bu sistem içerisinde ortaya çıkabilecek kayıpları engellemekle görevli bir unsur olarak görmesi gerekmektedir.
Bu sistemde iç kontrol bir sigorta olarak düşünülebilir. Bu nedenle iç kontrol, olumsuzlukları bertaraf etmeli ve kurumda hedeflenen yere ulaşmada yardımcı olmalıdır.
Belediye gibi kamu kurumları özellikle siyasi otoriteye sahip kişilere bağımlı yapılar olduğundan bu gibi kurumlarda iç kontrol sisteminin kesinlikle kurularak daha etkili bir şekilde işlemesi önemlidir. Burada belediyeler, yüksek miktarda kamu kaynağı kullanmak suretiyle topluma etkili bir hizmet götürme hedefi ile genel durumda kurumsallaşamamış ve kişilere bağlı ilerleyen siyasi biçimde yönetilen kamu idareleridir.
Bu bağlamda çalışmamızda belediyelerin iç kontrol sistemine olan ihtiyaçları ve ellerinde olan sistem ve sistem elemanlarının iç kontrole uyumu araştırılmış, sistemin gereklilikleri ve eksikleri belirtilmiştir.
 

Belediyelerde İç Kontrol isimli 201 sayfadan oluşan kitap ; Evren Çakırsoy tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 18.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Belediyelerde İç Kontrol pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.