Belediyelerde Taşınmaz Malların Tahsis ve Devri pdf indir

tarafından
7
Belediyelerde Taşınmaz Malların Tahsis ve Devri pdf indir

Bu eserde, başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmak üzere diğer yasal ve idari düzenlemeler kapsamında, belediyelerde taşınmaz malların tahsis ve devri konusu ele alınmıştır. Tahsis ve devir, kamunun taşınmaz mallarının yönetim usulleri arasında yer almaktadır.
Yerel ve ortak nitelikte kamu hizmetlerinin yürütücüsü, idari ve mali özerkliğe sahip yerinden yönetim organı olan belediyelerde taşınmaz malların tahsis ve devri, farklı hukuki düzenlemelere göre yapılmaktadır. Kitap, özel olarak belediyelerde taşınmaz malların tahsis ve devri konusunu ele alan bir monografi olarak teori ile birlikte uygulamaya ışık tutmak amacıyla yargı kararlarıyla desteklenmiştir. Kamu tüzel kişisinin mülkiyet hakkı, taşınmaz malın yönetiminde başvurulacak usulü belirlemede idareye takdir yetkisi verse de bu yetki sınırsız, mutlak ve yargısal denetimden bağımsız değildir. İdarenin, taşınmaz malların yönetiminde aldığı kararların kamu hizmetlerinden yararlananlar yönünden etki ve sonucu ile kamu mallarının etkin ve verimli kullanımının gerekliliği bağlamında düşünüldüğünde, eserde incelenen konuların önemi ortaya çıkmaktadır.
 

Belediyelerde Taşınmaz Malların Tahsis ve Devri isimli 400 sayfadan oluşan kitap ; Aytaç Özelçi tarafından yazılmış ve ON İKİ LEVHA YAYINCILIK yayınevinin 18.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı pdf indir başlıklı makalemizde Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı indir, Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı oku ve Milletlerarası Özel Hukuk II Pratik Çalışma Kitabı pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Belediyelerde Taşınmaz Malların Tahsis ve Devri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.