Bilgi Ekonomilerinde Ar-Ge İnovasyon ve Patent pdf indir

tarafından
4
Bilgi Ekonomilerinde Ar-Ge İnovasyon ve Patent pdf indir

Günümüzde kaynağını bilgiden alan ekonomiler “Bilgi Ekonomisi”, bu ekonomiyi benimseyen toplumlar ise “Bilgi Toplumu” olarak bilinmektedir. Bilgi, refahın kaynağı olmakla birlikte sahibine ekonomik güç katan çok önemli bir değerdir. Bu eser de bilgi ekonomilerinde rekabet üstünlüğü oluşturulmasına etki eden Ar-Ge, inovasyon ve patent kavramlarının ekonomik analizini içermektedir. 
 

Birinci bölümde, bilgi ve bilgi ekonomisine ilişkin kavramlar teorik çerçevede irdelenmiş ve genel olarak Eski Yunan’dan günümüze kadar bilginin tanımı, gelişimi, türleri, değişimi ve yönetimi üzerinde durulmuştur. İkinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise bilgi ekonomilerinde rekabet üstünlüğü oluşturulmasına etki eden Ar-Ge, inovasyon ve patent ekonomik yönleriyle ele alınmıştır.
 

Bilgi Ekonomilerinde Ar-Ge İnovasyon ve Patent isimli 136 sayfadan oluşan kitap ; Cem Işık tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 11.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Bilgi Ekonomilerinde Ar-Ge İnovasyon ve Patent pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.