Bilimsel Açıdan Yönetim – Strateji – Organizasyon Konuları pdf indir

tarafından
11
Bilimsel Açıdan Yönetim – Strateji – Organizasyon Konuları pdf indir

İçindekiler
 
Applying the Theory of Mind to Organizations
Reputation Management in Organizations as a Strategy Development Tool
Green Logistics Applications and Ambidextrous Logistics Organizations
A Phenomenological Study of Academy Mobbing
Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisi: Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye Üzerine Bir İnceleme 
İşletme Yönetimi Açısından Sanal Organizasyonlara Güncel Bir Bakış
Neo-Kurumsal Kuram ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Çalışma Ortamı Kalitesine Etkisinde Cinsiyete Göre Fark Analizi
Kurumsal Sürdürülebilirlikte İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi
Dijitalleşme Işığında Önce İnsan Önce Toplum: Toplum 5.0 Paradigması
Dijital Çağda Merkezi Yönetim Sistemi’nden Serbest Ekonomiye Geçen Toplumlarda Sorunlar ve Bir Model Yaklaşımı
Sağlık Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm ve Toplumsal Değişim
Karar Destek Sistemlerinin Stratejik Yönetim Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Fonksiyonel Bilgi Sistemlerinin Stratejik Yönetim Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Stratejik Yönetim Düşüncesinde Girişimci Fenomenine Eleştiriler ve Okulun Yanıtları
Stratejinin Üçayağı Perspektifi: Kaynak Temelli Görüş Kurum Temelli Görüş ve Endüstri Temelli Görüş
Deniz Taşımacılığı ve Emniyet Kültürü
Kent Hakları İçin “Sessizliğin Sesi” Olmak
Kariyer Girişimciliğinde Bireysel Yetenek İnovasyonu
unus Emre’nin Aşk Felsefesi İşyerinde Yaşanan Mobbing Davranışlarını Önleyebilir mi? Kamu Çalışanlarının Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Çalışma
Tüketicilerin Organik Gıda Satın Almalarında Motivasyon Unsurlarının Önemi
Örgütsel Ekoloji Kuramı
Örgütsel Ekoloji ve Covid-19 Pandemisi: Türkiye’de Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor Sektörlerinin Değerlendirilmesi
Örgütsel Travma: Covid-19 Pandemi Sürecine İlişkin Nitel Bir Araştırma
Örgütsel Davranış Araştırmalarında Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Örgütlerde Motivasyon Süreci, Teorileri ve Araçları
Bağlamın Örgütsel Davranış Alanındaki Yeri ve Önemi
Çalışanların Ahlaki İnançlarının Çevreci Davranışlara Etkisinin İncelenmesi
Geri Dönüşüm Konusunda Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi: Türkiye Ekseninde Bir İnceleme İmparatorluğun Son Yılları ve Erken Cumhuriyet Döneminde Üzümün Örgütsel  Yapılara Dönüşümü
 

Bilimsel Açıdan Yönetim – Strateji – Organizasyon Konuları isimli 506 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 05.04.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Maliye pdf indir başlıklı makalemizde Maliye indir, Maliye oku ve Maliye pdf indir hakkında bilgiler verilmektedir.

Bilimsel Açıdan Yönetim – Strateji – Organizasyon Konuları pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.