Bireysel Başvuru Hakkı ve Türk Anayasa Yargısı pdf indir

tarafından
3
Bireysel Başvuru Hakkı ve Türk Anayasa Yargısı pdf indir

İnsan hakları meselesi uzun ve çetrefilli bir tarihe sahiptir. İnsan haklarının ne olduğuna ve bu haklara yönelik ihlallerin nasıl önleneceğine dair tarihsel süreçte ortaya çıkan teoriler ve icraatlar, bireyle devlet arasındaki gerilimli sorunlardan olagelmiştir.
 
Bu çerçevede dünyada ve Türkiye’de Anayasa Mahkemeleri insan haklarının korunması lehine olumlu etkiler yapmıştır. Nitekim bir paradigma değişikliği yaparak ilke temelli anayasal anlayıştan hak temelli anlayışa geçen Türk Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkânı tanındıktan sonra hak ihlallerinin önlenmesi bakımından önemli kararların verildiği anlaşılmaktadır.
 
Dr. Şahbaz bireysel başvuru müessesesinin dönüştürücü etkisini Türk Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlâllerine yönelik aldığı kararlar üzerinden incelerken teoriden pratiğe doğru bir yol izlemiş ve bu eseri ustalıkla ortaya koymuştur.
 
Prof. Dr. Alim Yılmaz
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 

Bireysel Başvuru Hakkı ve Türk Anayasa Yargısı isimli 262 sayfadan oluşan kitap ; Fatih Şahbaz tarafından yazılmış ve LİBERTE YAYINLARI yayınevinin 07.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Bireysel Başvuru Hakkı ve Türk Anayasa Yargısı pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.