Bitki Islahı Temel Kavramlar ve Mekanizmalar pdf indir

tarafından
5
Bitki Islahı  Temel Kavramlar ve Mekanizmalar pdf indir

Ülkemizde yerli tohum üretilmesinin öneminin kavranmış olduğu günümüzde, genetik ve bitki ıslahındaki gelişmelerin izlenebilmesi ve ıslah sürecinde ortaya çıkan sapmaların açıklanabilmesi için temel bilgiler çok önemlidir. Islah yöntemleri ve tohumluk üretim programları, bitkilerin döllenme biyolojilerine göre düzenlenmekte olduğundan kitabın ilk bölümlerinde eşey tipleri ile döllenme ve üreme sistemlerine yer verilmiştir. Kültür bitkilerinin evrimindeki rolü belgelenmiş olan genom katlanmaları; bunların poliploidi ve uzak melezlemelere dayalı ıslah programlarında kullanımı açıklanmıştır.
Kitabın kapsamı gereği, ıslah yöntemleri ayrı ayrı anlatılmamıştır. Ancak kromozom ve gen aktarmalarında ankonvansiyonel yöntemlerin uygulandığı, moleküler testlere dayalı seçimlerin yapıldığı prosedürlerde mekanizmaların açıklanması için gerek görüldükçe yer verilmiştir.

Bu kitapta yer alan konular, bitki ıslahına yönelik olmakla birlikte biyolojik ve genetik temel bilgi ve mekanizmaları kapsadığından, ıslahçılar yanında biyolojiye dayalı bilim dallarında lisans ve lisansüstü eğitimi alan öğrenciler ve genç araştırmacılar için bir kaynak niteliğindedir.
 

Bitki Islahı
Temel Kavramlar ve Mekanizmalar isimli 392 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Ülkü Emiroğlu tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 28.07.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Bitki Islahı Temel Kavramlar ve Mekanizmalar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.