Boşanmanın Sosyolojisi Sosyal Bir Sorun ya da Aileye Alternatif Olma Bağlamında Boşanmayı Anlamak pdf indir

tarafından
4
Boşanmanın Sosyolojisi  Sosyal Bir Sorun ya da Aileye Alternatif Olma Bağlamında Boşanmayı Anlamak pdf indir

Boşanma, dünya genelinde artan bir olgu haline gelirken, onun ardında yatan dinamikleri, stres etmenlerini ve sosyal etkilerini anlamaya çalışmak her zamankinden daha kritik bir öneme sahiptir. İnsanlığın maruz kaldığı en büyük stres faktörlerinden biri olan boşanma, Holmes ve Rahe’nin Sosyal Uyum Derecelendirme Ölçeği’nde eş kaybını takip eden ikinci en büyük stres kaynağı olarak görülmektedir. Özellikle boşanmanın hemen ardından hissedilen yoğun stresin, ölüm sonrasındaki stresle bu kadar yakın olduğu düşünüldüğünde, bu zorlayıcı deneyim dünya çapında nasıl bu kadar yaygınlaşabilmektedir?
 
Bu sorunun cevabını arayan kitap, boşanma konusunu toplumsal, kültürel, yasal, ekonomik ve psikososyal yönlerden ele alan bir inceleme sunmaktadır. Artan boşanmaların ardındaki çok boyutlu dinamikler odağında, boşanma konusundaki farklı bakış açılarının ve teorilerin incelenmesiyle alandaki literatürün eksikliklerinin giderilmesine katkıda bulunacaktır. Bir zamanlar ölümcül günahla bir tutulan boşanmaların evlilikten türeyen bir fenomen olarak geç modern toplumlardaki küresel yaygınlığının çok yönlü tartışılmasıyla, olguyu daha geniş bir perspektiften anlamak isteyen okuyucu için kapsamlı bir başvuru kaynağıdır.
 
Boşanma olgusunu güncel araştırmalar eşliğinde inceleyen ve sade bir üslup ile aktaran bu kitapta aile parçalanmalarındaki boşanma kaynaklı artışın birey ve sosyal çevresinin çok ötesine uzanan tartışmalarla ele alınmasına odaklanılmıştır. “Sağlıklı aile-sağlıklı toplum” tezinin yapı-söküme uğratılarak boşanmaların giderek belirginleşen “yeni aile formu” çerçevesinde ele alınması hedeflenmiştir.
 

Boşanmanın Sosyolojisi Sosyal Bir Sorun ya da Aileye Alternatif Olma Bağlamında Boşanmayı Anlamak isimli 282 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve SİYASAL KİTABEVİ yayınevinin 07.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Boşanmanın Sosyolojisi Sosyal Bir Sorun ya da Aileye Alternatif Olma Bağlamında Boşanmayı Anlamak pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.