Bugünün Aynasında Bir Sır: Ahmet Hamdi Tanpınar pdf indir

tarafından
5
Bugünün Aynasında Bir Sır: Ahmet Hamdi Tanpınar pdf indir

“Elinizdeki bu kitap, öğretmen ve düşünür olan bir sanatçının hatırasına düzenlenen bir ortak çalışma. Tanpınar üzerinde daha ne yapabiliriz dediğimiz zaman hemen karşımıza birçok konu çıkıveriyor. Sanırım bunu Tanpınar’ın ısrarla kullandığı dikkatlerimize borçlanıyoruz. Dikkat bizi henüz ele alınmamış ve yeniden işlenmesi gerekecek noktalar üzerinde uyarıyor ve onları işlemeye başlıyoruz. Kitaba yazılarını vermiş olan meslektaşlarımız benim gibi emekliler ile mesleğe yeni adım atmış gençleri içine alan nesilleri kucaklıyor. Bir yazar üzerinde böylesine nesiller boyu odaklanma pek de rastlanan bir şey değildir. Kitaptaki metinlere bakıldığında birbirinin tekrarı olana da rastlanmamaktadır. Herkesin dikkatleri farklıysa elbette Tanpınar da daha nice araştırmaları besleyecek tüketilmesi güç bir kaynak olmaktadır. Yazılarda onun tek bir şiiri veya romanında bir tema, bir eserinin baskıları arasındaki farkların belirtilmesi kadar, onun eserlerinin dünden bugüne yorumlanmasıyla ilgili görüşler ve başka araştırma alanlarıyla karşılaştırmalar da bulunmaktadır. Demek ki edebiyat incelemecilerinin dışındaki meslektaşlarımız kaynaklarımıza döndüklerinde, edebiyat alanına yabancı nice kavram ve yöntemle, onun eserlerine yepyeni yorumlar getirilecektir. ‘Bir kültür, sürekliliğini nasıl devam ettirir?’ sorusunun cevabı, ‘Onun bütün milleti ilgilendirecek yönleriyle ortaya konması sayesinde… ‘ demek, acaba haksızlık mı olur? Bir yazarın zenginliğini ortaya çıkaracak olan da ona bakış tarzının çeşitlenmesidir elbette. Tanpınar bunu hak eden bir yazar.
“”
Prof. Dr. İnci ENGİNÜN
Bugünün Aynasında Bir Sır: Ahmet Hamdi Tanpınar adlı bu çalışmadaki metinler, Tanpınar konusunda çeşitli araştırmaları bulunan farklı nesil, şehir ve üniversitelerden on bir akademisyenin (Prof. Dr. İnci Enginün, Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Mehmet Törenek, Prof. Dr. İbrahim Şahin, Prof. Dr. Cafer Şen, Prof. Dr. Turan Karataş, Prof. Dr. Ahmet Sarı, Prof. Dr. Ayşe Demir, Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, Doç. Dr. Nuri Sağlam, Arş. Gör. Yunus Alıcı) “Erzurum’a Gelişinin 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu” (16-18 Kasım 2023, Erzurum Teknik Üniversitesi) bünyesinde sunmuş oldukları bildirilerin genişletilmiş ve gözden geçirilmiş hâllerinden müteşekkildir. Söz konusu sempozyum, Tanpınar’ın Erzurum’a öğretmen olarak atanmasının (Erzurum Lisesi, 1923) 100. yılında onu çok sevdiği ve Beş Şehir’de genişçe yer verdiği Erzurum’da anmak ve “Selam Olsun” şiirinin son mısraında “Adımızı soran arayan var mı” diyerek yönelttiği soruya “Sormayan var mı?” cevabını vermek gayesini gütmektedir. Tanpınar okuyucuları ve araştırmacılarının iyi bildikleri üzere, Tanpınar metinleri bünyelerinde tükenmez bir anlamı barındırır. Nitekim bu metinlere yönelen kimseler, her yönelişlerinde daha önce fark etmedikleri bir ayrıntıyla yüzleşirler. Bu bilinç, Tanpınar araştırmacılarını hem içlerindeki giz hem de ışığı yakalamak üzere tekrar tekrar sır dolu Tanpınar satırlarına yönlendirir/yönlendirecektir: Dün ve bugün olduğu, yarın da olacağı gibi….
 

Bugünün Aynasında Bir Sır: Ahmet Hamdi Tanpınar isimli 257 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 14.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Bugünün Aynasında Bir Sır: Ahmet Hamdi Tanpınar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.