Cahiliye Dönemi Şairlerinden Haris b. Hillize ve Muallakası pdf indir

tarafından
8
Cahiliye Dönemi Şairlerinden Haris b. Hillize ve Muallakası pdf indir

Bu kitapta, muallaka müellifi Hâris b. Hillize ve Muallakasında konu edindiği konular işlenmektedir.
Giriş bölümünde bu konunun seçilmesinin nedenleri anlatılmaktadır. 

Birinci bölümde ise ‘’Câhiliye’’ kelimesinin sözlük ve terim anlamı, Câhiliye şiirinin doğuşu ve gelişme aşamaları ile Câhiliye döneminin önemli konuları açıklanmaktadır.
İkinci bölümde ‘’Muallakât’’ kelimesinin sözlük ve terim anlamı, muallakaların genel özellikleri, muallaka sahiplerinin hayatı ve muallakaların şerh ile tercümeleri hakkında malumat verilmektedir.

Üçüncü bölümde ise; şairin kabilesi, yakın akrabaları, hayatı, edebi kişiliği anlatılmaktadır. Aynı bölümde, Hâris b. Hillize’nin muallakası ve muallakasında konu edindiği şiir mevzuları belirtilmekte ve muallakanın genel özellikleri ele alınmaktadır.
 
 

Cahiliye Dönemi Şairlerinden Haris b. Hillize ve Muallakası isimli 122 sayfadan oluşan kitap ; Ferdi Kaya tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 24.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Cahiliye Dönemi Şairlerinden Haris b. Hillize ve Muallakası pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.