Cassirer Felsefesinde Sembol, Mit ve Anlam pdf indir

tarafından
2
Cassirer Felsefesinde Sembol, Mit ve Anlam pdf indir

Elinizdeki kitap, Ernst Cassirer’in Sembolik Formlar Felsefesi temelinde ortaya konulan sembol üreten canlı (animal symbolicum) olarak insan tanımı etrafında, insan-sembol ilişkisi üzerinde durarak bu ilişkiyi bir sembolizm biçimi olan mit üzerinden tartışıyor. Çalışmanın problem alanını modern öznenin kendinde ve Varlık’ta bulduğu parçalanmışlığın neticesi olan anlam problemi, bu problemin aşılması ve çözümü için sembolün ve mitin işlevi oluşturuyor.
 
Mona A. Tufan bu kitabında Cassirer’in Sembolik Formlar Felsefesi’nin Batı düşüncesindeki sembol ve mit araştırmaları içindeki yerini, Mitik Düşünüş tarzının Varlık’ta ve insanda gördüğümüz parçalanmışlığı aşma ihtimalini, göreli alanda kalarak anlamlar tablosu üreten ve mutlak olana referans yapmayan bir felsefi çabanın anlama erişme imkânı olup olmadığını irdeliyor.
 
Modernitenin ikonoklast tutumu ile ihmal ettiği sembol ve mitlerin insanın bütünsel varlığında dengeleyici işlevini ve önemini değerlendiren yazar, Cassirer’in yöntemini cevaplardan biri olarak inceleyip anlam probleminde eksik bıraktığı noktayı Gelenekselci Ekol’ün mutlaka referans yapan düşünce sistemiyle tamamlamaya çalışıyor, göreli çoklu anlamlardan, mutlak anlama geçme imkânını ve mitin bu imkân içinde nerede durduğunu tartışmaya açıyor.
 

Cassirer Felsefesinde Sembol, Mit ve Anlam isimli 300 sayfadan oluşan kitap ; Mona A. Tufan tarafından yazılmış ve İNSAN YAYINLARI yayınevinin 05.08.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Cassirer Felsefesinde Sembol, Mit ve Anlam pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.