Cemal Süreya’nın Şiir Dünyasında Çiçekler pdf indir

tarafından
4
Cemal Süreya’nın Şiir Dünyasında Çiçekler pdf indir

Bütün dünyada en eski çağlardan günümüze kadar çok önemli bir kavram olarak ortaya çıkan çiçek, insanoğlunun ortak anlayışı çerçevesinde duygu ve düşünceleri ifade eden bir unsur olarak ele alınır. Hayatın içindeki pek çok alanda etkisini gösteren çiçek, edebiyatta dolayısıyla bir edebî tür olarak şiirde de kullanım alanı bulur.
Türk şiirinde İkinci Yeni adı verilen yenileniş ve arayış hareketinin önde gelen şairlerinden biri Cemal Süreya’dır. Şair, 1960’lı yıllardan sonra kendi şiirinin ustası olarak yazma eylemini devam ettirir. Süreya, kaleme aldığı şiirlerinde pek çok şair gibi çiçeklerden faydalanarak hayatı, kadını, fikirlerini, siyasal kimliğini; humor, entelektüel ve çok yönlü kişiliği ile harmanlayarak ifade eder.
 
Bu kitapta, Cemal Süreya’nın şiirlerinde tespit edilen toplam on dokuz farklı çiçek türünün, hangi şiirlerde, hangi dizelerde, kaç kere ve nasıl kullanıldığı gösterilip bunlara dair bir çözümleme yapılarak şairin şiirine farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır.
 

Cemal Süreya’nın Şiir Dünyasında Çiçekler isimli 130 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Nazlı Memiş Baytimur tarafından yazılmış ve EKİN KİTABEVİ YAYINLARI yayınevinin 11.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Cemal Süreya’nın Şiir Dünyasında Çiçekler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.