Çeviri Yorumbilimi Çevirmenin Anlam Süreci pdf indir

Çeviri Yorumbilimi Çevirmenin Anlam Süreci pdf indir

Çeviri eylemi, anlama sürecini de içeren, fakat anlama edimiyle sınırlandırılamayacak çok yönlü karmaşık bir süreçtir. Çeviribilim alanında yaşanan kültürel ve sosyolojik kırılmalarla birlikte çeviri dünyasını makro boyutta ele almayı amaçlayan çeviribilimsel çalışmalar, kırılmalardan önce dile getirilen çeviri eyleminin yorumbilimsel bir süreç olduğu savını aynen benimsemektedirler. Ne var ki çeviribilimdeki bu yeni çalışmalar, çeviri eyleminin yorumbilimsel yönünü yansıtmakta yetersiz kalmalarının yanı sıra, var olan çeviri yorumbilim yaklaşımlarını dogmatik olmakla suçlarlar. ‘Yazar odaklı’ nitelendirilen ve Schleiermacherci geleneğe dayanan çeviri yorumbilim ekolü ise yöntem arayışı içerisine girmiş ve çeviri sürecinin yorumbilimsel yönünü irdelemek ve betimlemekten uzak durmuştur. Son yıllarda Almanya’daki çeviri çalışmaları başta olmak üzere çevirinin yorumbilimsel yönünü irdeleyen yayınların sayısı geçmiş dönemlere göre artışa geçmiştir. Çeviri Yorumbilimi: Çevirmenin Anlama Süreci adlı kitap bu yayınlara ek olarak alana katkı sağlamak amacıyla, çeviri yorumbilimi ekolünce ve çeviribilim kuramlarında eksik bırakılan çevirmenin anlamasını felsefi yorumbilim ışığında irdelemektedir.
 

Çeviri Yorumbilimi Çevirmenin Anlam Süreci isimli 224 sayfadan oluşan kitap ; Ayla Akın tarafından yazılmış ve HİPER YAYIN yayınevinin 01.09.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Çeviri Yorumbilimi Çevirmenin Anlam Süreci pdf indir - indir