Çiftlik Hayvanlarında Sinirsel Hastalıklar pdf indir

Çiftlik Hayvanlarında Sinirsel Hastalıklar pdf indir

Deli İnek Hastalığı, Keçi Sağlığı ve Hastalıkları, Hipokalsemi, Süt Humması, Doğum Felci, Pika, Ketosis (Asetonemi), Listeriosis, BVD – MD, Koyun ve Keçilerde Gebelik Zehirlenmesi (Gebelik Toksemisi), Koyunların Delibaş Hastalığı, Sığırların Öldürücü Nezlesi, Kör Doğan Buzağılar, Zoonozlar, Koyunlarda Diş Gıcırdatma, Buzağılarda Koksidiyoz, Koyunlarda Scrapie Hastalığı, Buzağıların Sinirsel Hastalıkları, Buzağılarda Su Zehirlenmesi, Buzağının Gözü, Buzağılarda Ikınma, Koyun ve Kuzularda Sinirsel Hastalıklar, İnekler Zayıflarsa, İneklerde Sinirsel Bozukluklar, Cılız Kuzular, CAE, Cılız Buzağılar, Batı Nil Humması, İneğim Ayağa Kalkamıyor, Listeriosis (Spot), Kuzularda Bakır Eksikliği, Koyunlarda Bakır Zehirlenmesi, Neospora, Koyunlarda Burun Kurdu, İneklerde Körlük, Silaj Hataları , Koyun ve Keçilerde İshal, Koyun ve Keçilerde Körlük, Botulism, Koriza (Spot), Koyun Kuzulayınca, İshalli Buzağının Başına Gelenler, İshal Olan Buzağının “Kimyası” Bozulur (Spot), Titreme, İshal ve Antibiyotik, Buzağılarda Kulak Yangıları, Lohusa İneklerde Hemoglobinüri, Koyunlarda Anaplasmosis, İştahsızlık, Buzağının Ateşi, Çiftlik Hayvanlarında Histophilus Enfeksiyonları, İneklerde Aşırı Salya
 

Çiftlik Hayvanlarında Sinirsel Hastalıklar isimli 122 sayfadan oluşan kitap ; Tahir Selçuk Yavuz tarafından yazılmış ve SİDAS yayınevinin 28.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Çiftlik Hayvanlarında Sinirsel Hastalıklar pdf indir - indir