Çocuk Oyun Eğitiminde Dikkat ve Konsantrasyon Çalışmaları: El – Göz Koordinasyon Gelişimi pdf indir

tarafından
4
Çocuk Oyun Eğitiminde Dikkat ve Konsantrasyon Çalışmaları: El – Göz Koordinasyon Gelişimi  pdf indir

İçindekiler
 
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR LİSTESİ
ŞEKİLLER LİSTESİ
KISALTMALAR LİSTESİ
 
1. GİRİŞ
1.1. Dikkat
1.1.1. Dikkati Etkileyen Faktörler
1.1.2. Sporda Dikkat
1.1.3. Çocuklarda Dikkat
1.2. Konsantrasyon
1.2.1. Sporda Konsantrasyon
1.2.2. Konsantrasyonda Yön ve Genişlik Boyutları
1.3. Dikkat ve Konsantrasyon İlişkisi
1.4. Oyun
1.4.1. Piaget’in Oyun Teorisi
1.4.2. Oyun Çeşitleri
1.4.3. Oyunların Çocuk Gelişim Alanlarına Göre Faydaları
1.4.3.1. Fiziksel ve Motor Gelişim Üzerine Etkileri
1.4.3.2. Duygusal – Sosyal Gelişim Üzerine Etkileri
1.4.3.3. Zekâ ve Dil Gelişimi Üzerine Etkileri
1.4.4. Sporda Oyunun Önemi
1.4.5. Oyunda Dikkatin Önemi
1.5. Oyun Eğitimleri
1.5.1. Oyun Eğitimlerinin Etkileri
1.5.2. Oyun Eğitimlerinin Sınıflandırılması
1.5.3. Oyun Eğitimlerinin Gelişime Etkisi
1.6. Dart
1.6.1. Dart Oyun Kuralları
1.6.2. Dart Oyununda Dikkat ve Konsantrasyon
 
GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı
2.2. Araştırma Grupları ve Çalışma Prosedürü
2.3. d2 Dikkat Testi
2.3.1. d2 Dikkat Testinin Uygulanması
2.3.2. d2 Testinden Elde Edilen Puanların Değerlendirilmesi, Uygulanan Oyun Eğitimi Programı
 
3. BULGULAR
4. TARTIŞMA
5. KAYNAKLAR
 

Çocuk Oyun Eğitiminde Dikkat ve Konsantrasyon Çalışmaları: El – Göz Koordinasyon Gelişimi isimli 85 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Cengiz Arslan tarafından yazılmış ve GAZİ KİTABEVİ yayınevinin 31.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Çocuk Oyun Eğitiminde Dikkat ve Konsantrasyon Çalışmaları: El – Göz Koordinasyon Gelişimi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.