Cumhuriyet Dönemi Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları İlkokul Ortaokul İlköğretim Okulu 1 pdf indir

tarafından
5
Cumhuriyet Dönemi Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları İlkokul Ortaokul İlköğretim Okulu 1 pdf indir

Kitabın I. cildinde, 1340 İlk Mekteplerin Müfredat Programı’ndan 1993 İlkokul Programı’na kadar olan ilkokul programlarındaki Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarına veya bu kapsamında yer alan ders programlarına yer verilmektedir. Ayrıca kitapların okuyucular tarafından daha anlaşılır olması için temel kavramlar yer almaktadır. İlkokul programlarında sosyal bilgiler adı ilk kez 1968 İlkokul Programında yer almış ve bundan sonraki programlarında aynı adla sürekliliğini korumuştur. Bu programların geliştirme gerekçelerine ve geliştirme süreçlerine; programların temel yaklaşımlarına; programların yapısına ve tasarım modellerine; programların amaçlarına; programların içeriklerine; programların öğrenme ve öğretme süreçlerine; programların ölçme ve değerlendirme anlayışlarına ve programların özelliklerine yer verilmektedir.
Kitabın II. cildinde, Lise Birinci Devre Müfredat Programı’ndan 1985 Ortaokul Programı’na kadar olan ortaokul programlarındaki Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programlarına veya bu kapsamda yer alan ders programlarına yer verilmektedir. Ortaokul programlarında sosyal bilgiler ders adı ilk kez 1969 Denenecek Sosyal Bilgiler Programında kullanılmıştır. Ancak 1985 Ortaokul Programında aynı adla varlığını sürdürememiştir. Yine bu ciltte 1998 ve 2005 İlköğretim Okulu Programları ile 2018 İlkokul ve Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı yer almaktadır. Bu programların geliştirme gerekçelerine ve geliştirme süreçlerine; programların temel yaklaşımlarına; programların yapısına ve tasarım modellerine; programların amaçlarına; programların içeriklerine; programların öğrenme ve öğretme süreçlerine; programların ölçme ve değerlendirme anlayışlarına ve programların özelliklerine yer verilmektedir.
 

Cumhuriyet Dönemi Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları İlkokul Ortaokul İlköğretim Okulu 1 isimli 181 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Öğr. Üyesi Memet Kuzey tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 28.10.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programları İlkokul Ortaokul İlköğretim Okulu 1 pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.