Cumhuriyet’in Türkçesi pdf indir

tarafından
4
Cumhuriyet’in Türkçesi pdf indir

Bu kitapta, harf devrimi ve dil devrimi konuları bir uzman gözüyle ele alınmıştır. 

Harf devrimi Cumhuriyet aydınları tarafından çok tartışılmış; bazı kesimler, Arap harfleriyle yazılmış binlerce eserlik kültür hazinesinin terk edilerek Türklerin bir gecede cahil kaldığını dile getirmiş ve devrimi gerçekleştirenleri örtülü de olsa suçlamıştır. Oysa Arap alfabesinin Türkçeyi karşılamaktaki yetersizliği daha Tanzimat’ın ilk yıllarında Osmanlı aydınları tarafından tartışmaya açılmış; bir taraftan alfabenin ıslahı, diğer taraftan Latin alfabesine geçilmesi konusu 70 yıl boyunca enine boyuna tartışılmıştır.

Dil devrimi de üzerinde çok konuşulan ve tartışılan konulardan biridir. 1932’de başlatılan Türkçeyi yabancı diller boyunduruğundan kurtarma hareketi, Türkçemizdeki birçok Arapça ve Farsça kelimenin atılarak yerlerine öz Türkçelerinin yerleşmesini sağlamıştır. Dildeki bu değişim, devrimci ve milliyetçi-muhafazakâr aydınlar tarafından farklı görülmüş, yer yer sert tartışmalar ve karşılıklı suçlamalara sebep olmuştur.

Cumhuriyet’in Türkçesi’nde her iki devrimin gelişme süreci ve sonuçları birinci el kaynaklardan hareketle değerlendirilmiş, Atatürk’ün dil görüşü kendi yazdıkları ve söyledikleri üzerinden yansıtılmıştır.
 
 

Cumhuriyet’in Türkçesi isimli 367 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Mustafa Argunşah tarafından yazılmış ve KESİT YAYINLARI yayınevinin 01.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Cumhuriyet’in Türkçesi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.