Darülfünûn’da Edebiyat Dersleri (1914-1915) (İnceleme-Metin) pdf indir

tarafından
5
Darülfünûn’da Edebiyat Dersleri (1914-1915) (İnceleme-Metin) pdf indir

Kültür ve edebiyat hayatımızın en verimli kalemlerinden birisi olan Ali Ekrem Bolayır (1867-1937) hem Doğu’nun hem de Batı’nın kültür ve medeniyetlerini besleyen değerleri yakından tanımış çok yönlü bir bürokrat ve sanat adamıdır. Bu özelliklerinin yanı sıra, uzun yıllar Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi’nde ders vermiş bir müderris olan Ali Ekrem Bolayır,  Dârülfünûn’daders verdiği dönemlerde birçok ders kitabı da yayımlamıştır ve bu ders kitaplarından biri de Dârülfünûn’da Edebiyat Dersleri (1914)’dir.
Dârülfünûn’da Edebiyat Dersleri, 1914-1915 ders yılında Ali Ekrem Bolayır tarafından Dârülfünûn Edebiyat Fakültesi’nde verilen edebiyat derslerinin notlarından müteşekkildir. Öğrencisi Hâmit Sadi Selen tarafından tutulan bu notlar, Ali Ekrem Bolayır’ın daha sonra kaleme aldığı Nazariyyât-ı Edebiyye Dersleri (1915-1918)’nin nazım ve nesir bölümlerinin özetidir.
Dârülfünûn’da Edebiyat Dersleri; Vezn-i Millî ve Vezn-i Arûzî, Lisân-ı Nesir, Lisânın Tekâmülâtı, Halid Ziya Mekteb-i Edebinin Lisân-ı Nesirde Kabûl Ettiği Yenilikler, Şinâsi Mekteb-i Edebinin Lisân-ı Nesri Hakkında Tenkidât ve Mütâlaât, Halid Ziya Mektebinin Lisân-ı Nesri Hakkında Tenkidât ve Mütâlaât, Kelimeler, Terkipler, Mürekkep Fiiller ve Cümleler başlıklarından oluşmaktadır.
 

Darülfünûn’da Edebiyat Dersleri (1914-1915) (İnceleme-Metin) isimli 494 sayfadan oluşan kitap ; Ali Ekrem Bolayır tarafından yazılmış ve DBY YAYINLARI yayınevinin 06.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Darülfünûn’da Edebiyat Dersleri (1914-1915) (İnceleme-Metin) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.