Değişen Dünya Üzerinde Yeşil Uygulama Modelleri pdf indir

Değişen Dünya Üzerinde Yeşil Uygulama Modelleri pdf indir

Dünyada önemi giderek artan lojistik sektörü, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda değişim sürecine girdi. Süreç içerisinde ham madde tedarikinden nihai tüketiciye varıncaya kadarki süreç eski yapıya göre daha çevreci ve daha döngüsel bir yapıya dönüştü. Bununla beraber firmalar, rekabet avantajı kazanıp rakip firmaları geride bırakmak adına bu gelişim sürecinin içine dâhil olarak daha döngüsel daha az kimyasal içeren daha çevreyle dost, geri dönüşümü olan ve sürdürülebilir ürünler üretme yoluna girdiler. Bunun sonucunda da her sektöre bağlı tedarik zincirinde değişimler yaşandı.

Güncel bir bakış açsıyla yazılmış olan kitabımızda okuyucularımız, değişen dünya düzeninde lojistik sektöründe yaşanan yeşil ve çevreci yaklaşımları bulacaklardır.
 

Değişen Dünya Üzerinde Yeşil Uygulama Modelleri isimli 180 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 31.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Değişen Dünya Üzerinde Yeşil Uygulama Modelleri pdf indir - indir