Deleuze: Bir Yeni Metafizikçi pdf indir

tarafından
13
Deleuze: Bir Yeni Metafizikçi pdf indir

Bu kitap Deleuze üzerine yazılmış yedi metinden oluşuyor. Bunların dördü konferans metni. Birincisi Deleuze felsefesinin genel bir sunumu niteliğinde. İkinci metin, Deleuze’ün düşüncesinin temel bir sorunsalını, empirik ile transendental bağını ele alıyor. Bundan sonra, Deleuze ile Heidegger’i bir araya getiren konferans geliyor. Bu ve bunun ardından gelen, Deleuze’de dünya sorunsalını ele alan dördüncü metin, genel sunumdan ve ikinci metinden  taşınan soru odağını genişletiyor. İçkinlik, gücül, bireyleşme terimlerini bağlantılandıran bu odak, kanımca, Deleuze felsefesinin ağırlık merkezini oluşturmakta. Söz konusu odağın ele alınmasıyla birlikte, Deleuze düşüncesinin ontolojik ve fenomenolojik boyutlarının açığa çıkarılması olanaklı oluyor. Sistem kurmuş bir düşünür olmamakla beraber, Deleuze’ün, özsel felsefî sorular konusundaki tezleri belli bir tarzda (elbette dikkat ve özen gerektiren bir çabayla) bir araya getirilebilir. Deleuze’ün yapıtında, varlık (olma), gücüllük/edimsellik, temel, zaman, uzay, bireyleşme gibi sorulara yanıtlar bulunmaktadır. Bu durum, Deleuze’ü, felsefe tarihinin içinde konumlanan ve ona katkı yapmış bir düşünür olarak tanımlamaktadır.
 
AHMET SOYSAL
 

Deleuze: Bir Yeni Metafizikçi isimli 128 sayfadan oluşan kitap ; Ahmet Soysal tarafından yazılmış ve MONOKL YAYINLARI yayınevinin 29.11.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Deleuze: Bir Yeni Metafizikçi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.