Dijitalleşme ve Yönetim pdf indir

tarafından
5
Dijitalleşme ve Yönetim pdf indir

Her geçen gün önemi daha da artan ve her alanda yaygınlaşan yönetim ve dijitalleşme kavramlarının entegrasyonu, organizasyonların başta verimlilik, etkili iletişim, şeffaflık, karar verme süreçlerinin iyileştirilmesi, işbirliğinin geliştirilmesi vb. konularında olmak üzere daha birçok konuda başarıyı yakalayabilmeleri için büyük önem taşımaktadır. Yönetim sürecine önemli ölçüde destek sağlayan dijitalleşme, çalışanların, yöneticilerin, iş süreçlerinin dolayısıyla organizasyonların gelişiminde etkili rol oynamaktadır. Ayrıca günümüz iş dünyasının önemli bir kazanımı konumunda olan sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmeleri için organizasyonların dijitalleşmeye yönelmeleri kaçınılmaz hatta zorunlu bir strateji haline gelmiştir.

Dijitalleşme ve yönetim süreçlerinin yakınlaşması ve bütünleşmesi ilk bakışta önemli finansal kaynaklar gerektirse de uzun dönemli (stratejik) bakış açısıyla organizasyonlara ciddi kazanımlar sağlamaktadır. Özellikle günümüzün en önemli kaynağı konumunda olan zamanın etkili kullanımı ve tasarrufu açısından organizasyonlar, dijitalleşmeye her alanda ilgi göstermektedir.
Bu çalışmada, dijitalleşme kavramı ile yönetim disiplini altında yer alan güncel konuların ilişkilerine yer verilmiştir. Ayrıca organizasyonların yönetsel süreçlerinde dijitalleşmeyi kullanmalarının öneminden ve iş süreçlerinde kullanılabilecek dijitalleşme araçlarından bahsedilerek akademik yazına ve iş dünyasına katkı sağlaması hedeflenmiştir.
 

Dijitalleşme ve Yönetim isimli 308 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 20.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Dijitalleşme ve Yönetim pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.