Dikta Değil İkna İletişim Psikolojisi pdf indir

Dikta Değil İkna İletişim Psikolojisi pdf indir

İnsanın sağlıklı iletişim ve ilişki becerisi geliştirebilmesinin, birbirini etkileyen ve besleyen üç unsura bağlı olduğu söylenebilir: İnsanın karakteri, psikolojik farkındalığı ve bu beceriyi gerçekleştirmek için öğrenmesi gereken bilgi. Bu düşünceden yola çıkarak çalışmamızda önce iletişimin içinde geliştiği ilişki ortamına bu ortamı etkileyen temel unsurlara değindik. Ardından insanın özüne olan güveninin iletişim ve ilişkiler üzerindeki etkilerini ve kültürün iletişimi nasıl biçimlendirdiğini değerlendirdik. Son olarak iletişimin psikolojik ve yöntem boyutlarını ele aldık.
Bu çalışmanın amacı hatırlamak, hatırlatmak, fark etmek ve fark ettirmektir. İnsan hatırladıkça tozlarından arınıyor. İnsan hatırladıkça dengesini, yönünü buluyor.
İnsan olarak kendimizi hatırlamak, varoluş amacımızı, varlığımızın zenginliğini, eşsizliğini hatırlamak.
Hayatın ve insanın tüm maddi kazanımların ötesinde bir değer, bir emanet olduğunu hatırlatmak.
Yaşamanın bir tanıklık, bir sorumluluk olduğunu ve insani zenginliğimizi fark etmek.
Fark ettiklerimizi hayata, insanlara bir değer olarak sunmak.
İnsanı insana hatırlatmak, insanı insana tutundurmak, insanı insana fark ettirmek.
Umarız bu çalışma birbirimizi anlamamıza, birbirimizin engellerini kaldırmamıza, birbirimizin güveni ve umudu olmamıza yardımcı olur.
Umarız bu kitap tüm bu amaçlara katkı sağlar ve kişilere değil değerlere bağlanmamız gerektiğini, insanın dikta ile değil ikna ile kazanılabileceğini bize hatırlatır.
 

Dikta Değil İkna İletişim Psikolojisi isimli 231 sayfadan oluşan kitap ; İbrahim Zeyd Gerçik tarafından yazılmış ve KÜRE YAYINLARI yayınevinin 16.02.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Dikta Değil İkna İletişim Psikolojisi pdf indir - indir