Dikte Bankası- Dictation Bank pdf indir

tarafından
5
Dikte Bankası- Dictation Bank pdf indir

Dikte Bankası (Dictation Bank), müziksel işitme, okuma ve yazma alanlarında kendini geliştirmeyi amaçlayan ve dikte yazmaya yeni başlayanlara yönelik kolaydan basite doğru bir anlayışla oluşturulmuş bir kaynaktır. Kitap; 150 adet sol anahtarı tek sesli, 20 adet sol anahtarı çift sesli, 20 adet fa anahtarı tek sesli, 10 adet fa ve sol anahtarı (piyano partitürü) çift sesli olmak üzere 200 adet özgün ezgiden oluşmaktadır. Başlangıçta yer alan ezgiler, yakın seslerden ve basit sürelerden oluşmaktadır. İlerleyen ezgilerde, kademeli olarak zorluk derecesi artmaktadır. Kitapta, aşamalı olarak değiştirici işaret olmayan tonlardan başlanarak (do major / la minör) 5 bemol ve 5 diyez major ve minör ezgiler yer almaktadır ve bazı bölümlerdeki etütlerde, öğrenmenin kalıcı olması amacıyla daha önce işlenen tonalitelere dönüşler bulunmaktadır. Çalışmada, usul ve ölçü sayısı olarak farklı ölçü opsiyonlarından; 2/4’lük, 3/4’lük, 4/4’lük, 3/8’lik, 6/8’lik ve 9/8’lik ölçü sayıları kullanılmıştır. Dikte yazma ve kulak eğitiminin uzun bir süreç olduğu düşünüldüğünde, kitabı kullanacak olan eğitimcilerin uygun gördükleri seviyelerde etkili bir öğrenme için öğrenci durumuna göre daha çok çeşitlendirme yapmaları önemlidir. Son olarak yaşadığımız sürecin en önemli teknolojik yeniliklerden faydalanılarak kitaptaki tüm ezgiler, dikte yazım ve uygulama prensiplerine göre düzenlenerek YouTube kanalına kitap basım sürecinden sonra eklenecektir. Kitabın iç bölümünde yer alan karekod ile ezgilere erişim sağlanabilecek, bu sayede bireysel olarak ezgiyi çalan bir ikinci kişiye ihtiyaç duyulmadan dikte çalışmaları sürdürülebilecektir.
Dictation Bank is a resource created with an easy to simple approach aimed at self-improvement in the areas of musical hearing, reading and writing, and for beginners in dictation writing. The book consists of 200 unique melodies, 150 of which are monophonic in the sol key, 20 in the sol key of the double voice, 20 pieces of the key of fa are monophonic, 10 pieces of the key of fa and the sol key (piano score) are double voiced. The melodies in the beginning consist of close sounds and simple durations. The difficulty level gradually increases as the melodies progress. In the book, there are 5 flat and 5 sharp major and minor melodies, starting with the tones that are not modifiers gradually (C major / A minor), and in some sections there are returns to the previously studied tonalities in order to make the learning permanent. In the study, 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 and 9/8 measurement numbers from different measurement options were used as the number of methods and measures. Considering that dictation writing and ear training is a long process, it is important that educators who will use the book make more diversification according to the student situation for effective learning at the levels they deem appropriate. Finally, by making use of the most important technological innovations of the process we live in, all the tunes in the book will be arranged according to the principles of dictation writing and practice, and will be added to the YouTube channel after the book printing process. Access to melodies will be provided with the QR code located in the inner part of the book, thus dictation studies can be continued without the need for a second person playing the tune individually.
 

Dikte Bankası- Dictation Bank isimli 76 sayfadan oluşan kitap ; Ali Kalkan tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 26.08.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Dikte Bankası- Dictation Bank pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.