Dilde Erillik ve Dişillik Dilde Cinsiyet Tarafsızlığı ve Feminizm Hareketi Arasında Arapça pdf indir

tarafından
4
Dilde Erillik ve Dişillik Dilde Cinsiyet Tarafsızlığı ve Feminizm Hareketi Arasında Arapça pdf indir

Bu çalışmada karşılaştırmalı dilbilim (comparative linguistics), toplumsal dilbilim (sociolinguistics), uygulamalı dilbilim (applied linguistics) ve işlevsel dilbilim (functional linguistics) gibi farklı dilbilim alanlarına dayanarak dillerin ve özelde Arapça’nın cinsiyet dağılımı konusunda tarafsızlığını kanıtlamaya çalışmaktayız. Bu tarafsızlık, dişil kelimelerin farklı bir lafızla karşılandığı eril kelime oluşturmada ortaya çıkmaktadır. Ya da eril kelimelerin aynı lafızla karşılanan dişil kelimelerine zamir veya isim işaretlerine son ek (suffixation) veya ön ek (prefixation) getirilerek yapılmaktadır. Bu durumda dillerin alt bölümleri, işaretleri ve işlevleriyle tarafsızlığı ancak iki cinsiyeti de ele alırken taşıdığını kanıtlamayı dil ile bağlam içinde veya dışında sözcük dağarcığı olarak incelemekteyiz. Bu sözcük dağarcığı, kasıtlı olarak cümlelerde ya da söz öbeklerinde bir cinsiyetin değerini yüceltmek ya da diğerinin değerini düşürmek için işlevlendirilmiş ise bu sebeple dili taraflılıkla kınamamaktayız. Kelime dağarcığına mecazi anlamlarla taraflılık yükleyen, o dili konuşan erkekler ve kadınlardır.
 

Dilde Erillik ve Dişillik Dilde Cinsiyet Tarafsızlığı ve Feminizm Hareketi Arasında Arapça isimli 95 sayfadan oluşan kitap ; Prof. Dr. Elias Dheeb Atallah tarafından yazılmış ve HİPER YAYIN yayınevinin 30.03.2022 tarihinde yayımlanmıştır.

Dilde Erillik ve Dişillik Dilde Cinsiyet Tarafsızlığı ve Feminizm Hareketi Arasında Arapça pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.