Dımaşk Hanbelîliği pdf indir

tarafından
3
Dımaşk Hanbelîliği pdf indir

Hanbelî mezhebinin hicrî VI. asırdan itibaren Dımaşk’taki faaliyetleri, bu kitabın odaklandığı temel araştırma konusudur. Mezhebin hem tarihî açıdan hem de fıkhî mesaile dair yapılan değerlendirmelerin mahiyeti açısından incelenmesini hedefleyen bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, mezhebin Dımaşk’taki tarihine tahsis edilmiştir. İkinci bölümde ise kurdukları eğitim müesseseleri ve kaleme aldıkları eserler vasıtasıyla Hanbelîlerin ilmî faaliyetleri ele alınmıştır. İbn Kudâme’nin değerlendirmelerini merkeze alan son iki bölümde mezhep mesaili incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Dımaşk’ta gelişim gösteren ve İbn Kudâme’nin liderliğini üstlendiği Hanbelî çevrenin önceki dönemlere nispetle farklılıklarını ortaya koyan ve sonraki dönemlerde mezhebe yön vermesini sağlayan temel unsurlar üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise İbn Kudâme’nin değerlendirmelerinden hareketle ihtilaf ve tercihleri ifade etmede kullanılan kavramlar ve bunların anlamı incelenmiştir.
 

Dımaşk Hanbelîliği isimli 344 sayfadan oluşan kitap ; Muhammed Usame Onuş tarafından yazılmış ve İLAHİYAT KİTAP yayınevinin 08.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Dımaşk Hanbelîliği pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.