Dindarlık İle Demokratik Bilimsel ve Sanatsal Tutum Arasındaki İlişki pdf indir

tarafından
17
Dindarlık İle Demokratik Bilimsel ve Sanatsal Tutum Arasındaki İlişki pdf indir

Din, doğumundan ölümüne kadar insanı ve insan hayatını hemen hemen her alanda derinden etkileyen en temel olgudur. Bireylerin herhangi bir olay, durum, kişi, nesne ya da gerçeklik karşısındaki duygu, düşünce ve davranışlarını organize eden zihinsel altyapıları oluşturan tutumların da dinden ve dinin bireysel yaşantı boyutunu ifade eden dindarlıktan etkilenmeleri kaçınılmazdır. Bu etkinin düzeyi, bireylerin dindarlık düzeyleriyle orantılı olarak olumlu ya da olumsuz yönde bir seyir izler.
Günümüzde demokratik, bilimsel ve sanatsal değerler de bireysel ve toplumsal yaşamda önemli yer tutan günlük yaşamın ayrılmaz birer parçası haline gelmiş olan unsurlardır. Dolayısıyla bu değerlere yönelik tutumların da din ve dindarlıktan etkilenmeleri kaçınılmazdır.
Yükseköğrenim mezunu bireyler üzerinde yapılan bu çalışmada, katılımcılara ait demografik değişkenler yanında, dindarlık düzeylerinin demokratik, bilimsel ve sanatsal tutumlarına etki düzeyi ve yönü incelenmiş, elde edilen veriler tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır.
 

Dindarlık İle Demokratik Bilimsel ve Sanatsal Tutum Arasındaki İlişki isimli 245 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Mustafa Memiş tarafından yazılmış ve KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM yayınevinin 15.03.2024 tarihinde yayımlanmıştır.

Dindarlık İle Demokratik Bilimsel ve Sanatsal Tutum Arasındaki İlişki pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.