Dini – Felsefi Sohbetler pdf indir

tarafından
15
Dini – Felsefi Sohbetler pdf indir

Sırat-ı Müstakim dergisinde yayınlanmış olan bu sohbetler, Vacibin İspatı, Nübüvvetin Hakikati, Kaza ve Kader meseleleriyle, Dinsizliğin Mahzurları ve benzeri bazı önemli konular hakkında aklî ve naklî birtakım mülâhazaları içermektedir.
 
Zevk ve vicdanîliğin doğru ölçütü, “fıtrî-tabiî” esenliktir; dinsizlik, onu temelinden bozan; insanı kendinden aşağı derecelere indiren yırtıcı canavarlardır. Dinsizlik hastalığı, vicdanı öyle mânevî azaplarla sıkıştırır ki, cehennem meşakkati onlara nispetle cennet nimetleri gibi kalır.
 
Bu sohbetler, dipsiz sonsuzluğa varan dinsizlik kuyusu kenarında dolaşmak isteyen tereddütlü kalblere âkibetinin vehametini göstermek maksadıyla yazılmıştı; bu defa risâle şeklinde basıldı.”
 
Ömer Ferid Kam
 

Dini – Felsefi Sohbetler isimli 240 sayfadan oluşan kitap ; Ömer Ferid Kam tarafından yazılmış ve BÜYÜYENAY yayınevinin 08.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Dini – Felsefi Sohbetler pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.