Doğu Türkçesi ile Yazılmış Bir Kasîde-i Bürde Şerhi (İnceleme-Metin-Aktarım-Dizin-Tıpkıbasım) pdf indir

tarafından
3
Doğu Türkçesi ile Yazılmış  Bir Kasîde-i Bürde Şerhi  (İnceleme-Metin-Aktarım-Dizin-Tıpkıbasım) pdf indir

İslami edebiyatta yaygın olarak işlenen Bûsîrî’ye ait Kasîde-i Bürde Üzerinde Arapça, Farsça, Türkçe birçok şerh, haşiye, tahmis, nazire, taştir, tesbî gibi çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, İslami edebiyatta oldukça önemli bir yere sahip olan Kasîde-i Bürde’nin Doğu Türk edebi dili çevresinde meydana getirilmiş şerhi incelenmiştir.
Doğu Türkçesinde Kur’an-ı Kerim’i tefsir etme oldukça yaygındır. Bununla birlikte şerh örnekleri ise daha azdır. Doğu Türkçesi şerh geleneğinin oluşmasında önemli bir yer tutan Kasîde-i Bürde şerhinin yayına hazırlanması ve Türlük bilimi çalışmalarına kazandırılması oldukça önemlidir. Doğu Türkçesi ile yazılmış şerh metninin Türkiye Türkçesine aktarımıyla Kasîde-i Bürde’nin anlaşılırlığının artırılması hedeflenmiş, eser günümüz literatürüne kazandırılmıştır.
 

Doğu Türkçesi ile Yazılmış Bir Kasîde-i Bürde Şerhi (İnceleme-Metin-Aktarım-Dizin-Tıpkıbasım) isimli 611 sayfadan oluşan kitap ; Yeşim Çağlar tarafından yazılmış ve PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 04.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Doğu Türkçesi ile Yazılmış Bir Kasîde-i Bürde Şerhi (İnceleme-Metin-Aktarım-Dizin-Tıpkıbasım) pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.