Dünya’da ve Ülkemiz’de Afet Acil Durum Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar pdf indir

tarafından
27
Dünya’da ve Ülkemiz’de Afet  Acil Durum Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar pdf indir

Bu çalışmada temel olarak; konunun Dünya’da ve ülkemizdeki gelişimini ortaya koyarak, tarihsel süreçteki mihenk taşlarını ve yönetim sürecinin bugünkü durumuna evirilmesi incelenmiştir. Bütünleşik Afet ve Acil Durum Yönetimi Yaklaşımının temel prensipleri ve bakış açısı, buna bağlı olarak özellikle gelişmiş ülkelerdeki ve bölgemizdeki bazı ülkelerdeki yönetim modelleri incelenmiş, yönetim ve organizasyon yapıları ile fonksiyonları tespit edilmiştir. Benzer şekilde, ülkemizdeki yönetim modeli ve AFAD yapısı da çalışmanın içerisinde yer almıştır. Son bölümde ise parlamenter sistemdeki afet ve acil durum yönetimi ile yeni geçiş yaptığımız Başkanlık yönetim sistemindeki yönetim modeli karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte küresel ve bölgesel gelişmeler sonucu ülkemizde daha etkin ve verimli bir yönetim modeli oluşturulmasına yönelik öneriler ile bununla bağlantılı olarak istatistiksel araştırma yöntemi kullanılarak bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmasında, hem kamu hem de özel sektörün karakteristiğini temsil edecek iki örnek grup üzerinde çalışılarak, paydaşların fikir ve görüşlerini yansıtacak değerlendirme ortaya çıkarılmıştır.
 

Dünya’da ve Ülkemiz’de Afet
Acil Durum Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar isimli 172 sayfadan oluşan kitap ; Fatih Yaman tarafından yazılmış ve GECE KİTAPLIĞI yayınevinin 25.12.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

Dünya’da ve Ülkemiz’de Afet Acil Durum Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.