Dünyada ve Türkiye’de Savunma ve Güvenlik Ekonomisi pdf indir

tarafından
3
Dünyada ve Türkiye’de Savunma ve Güvenlik Ekonomisi pdf indir

Son dönemde savunma ekonomisi, ekonomi biliminin bir alt dalı olarak devletlerin veya askerî iş birliği örgütlerinin ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki askerî faaliyetleri ile savunma sanayisi işletmelerinin ticari ve sınai faaliyetlerini, kamu ekonomisi ve ekonominin geneli üzerinde yarattığı etkiler açısından inceleyen yeni bir disiplin olarak dikkat çekmektedir. Ülkemizde de bu kapsamda yapılan bilimsel araştırma ve yayınlarda son yıllarda kayda değer bir artış yaşanmasına karşın yayımlanan kitap sayısı oldukça sınırlıdır. Bu kitap, esas itibarıyla Türkçe literatürdeki bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda kitapta, savunma ve güvenlik ekonomisinin geçmişten günümüze iktisadi doktrinlere göre nasıl bir gelişme gösterdiği ve günümüzde, küresel boyutta savunma ekonomisi dinamiklerinin neye göre şekillendiği akademik bir dille anlatılmaya çalışılmıştır.
 

Dünyada ve Türkiye’de Savunma ve Güvenlik Ekonomisi isimli 526 sayfadan oluşan kitap ; Dr. Ahmet Sinan Balyemez tarafından yazılmış ve NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK yayınevinin 13.05.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Dünyada ve Türkiye’de Savunma ve Güvenlik Ekonomisi pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.