Dürzilerin Orta Doğu Siyasetindeki Yeri pdf indir

tarafından
3
Dürzilerin Orta Doğu  Siyasetindeki Yeri pdf indir

Bu eserde, İttifak Kuramları ile Güç Dengesi Teorisi ve Tehdit Dengesi Teorisi çerçevesinde Dürzîlerin Orta Doğu siyasetindeki yerini açıklama amacı güdülmüştür. Söz konusu teorik perspektif kapsamında Dürzîler üzerinden Orta Doğu siyasetinin hangi yöne doğru gittiğini tespit etmenin mümkün olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Dürzîler, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yüzyıllarca Türklerin yönetimi altında yaşamalarına rağmen Türkçe literatürde yeterince incelenmemiş bir topluluktur. Bunun nedenlerinden biri, bölge halkı tarafından kültürel ve dini sebeplerden dolayı dışlanmasıdır. Bir diğeri ise Dürzîlerin kendi dini gerekçelerinden dolayı dış dünyaya karşı kapalı bir topluluk olmasıdır. Çalışmamızda ise Dürzîlerin hem bulundukları devletlerin içerisindeki pozisyonları hem de üçüncü ülkelere karşı olan politik tercih ve yaklaşımları incelenmiştir.
Bu bağlamda Dürzîlerden hareketle, devlet statüsünde olmayan grupların tutum ve davranışlarının ittifak kuramları bağlamında nasıl anlamlandırılabileceğine odaklanılmıştır. Buna ek olarak, uluslararası sistem boşluğunda olan dünyanın bir yansıması durumundaki Orta Doğu özelinde Dürzîlerin bölge politikası hakkında çıkarımda bulunulmuştur. Sonuç olarak Dürzîlerin de Kenneth Waltz’un bahsettiği gibi devlet içerisinde ayrı bir devletmiş gibi hareket eden bir topluluk olduğu görülmüştür.
 

Dürzilerin Orta Doğu Siyasetindeki Yeri isimli 280 sayfadan oluşan kitap ; Tolga Öztürk tarafından yazılmış ve YEDİTEPE AKADEMİ yayınevinin 04.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Dürzilerin Orta Doğu Siyasetindeki Yeri pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.