Düşük Karbonlu Gelecek İçin Yeşil Maliye pdf indir

tarafından
5
Düşük Karbonlu Gelecek İçin Yeşil Maliye pdf indir

Günümüz teknolojik ve dijital gelişmeleri sayesinde toplum refahı devamlı artmaktadır. Olumlu ilerlemelerin yanı sıra iklim değişikliği sürecinde yaşanan çevresel sorunlar ile felaketler, toplumların gelecekte karşılaşabileceği riskleri artırmaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanarak mevcut çevre sorunlarının aşılabilmesi için gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, yapılarına göre farklı yöntemler geliştirmekte ve politikalar benimsemektedir. Daha çevreci ve “düşük karbonlu” bir gelecek arayışında maliye bilimi yöntemlerinin önemindeki yükseliş, kayda değerdir. Kitapta yer verilen çalışmalarda, düşük karbonlu bir geleceğe yönelik iklim değişikliğiyle mücadeleye uyumlu çevreci maliye çözümleri gerek teorik gerekse ampirik açıdan ele alınmıştır. Yeşil ekonomiye dönüşümün maliye politikaları açısından ele alındığı bölümlerde yeşil ekonomiye dönüşümün ekonomi politiği, yeşil ekonomiye yönelik teşvikler, yeşil ekonomi ve dijital dönüşüm, yeşil finansman uygulamaları, yeşil bütçe, tarımsal alanlarının sürdürülebilirliğine yönelik teşvikler, Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi, enerjinin vergilendirilmesi, yeşil kamu alımları ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik denetimler incelenmiştir.
 

Düşük Karbonlu Gelecek İçin Yeşil Maliye isimli 248 sayfadan oluşan kitap ; Kolektif tarafından yazılmış ve NOBEL BİLİMSEL yayınevinin 07.11.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Düşük Karbonlu Gelecek İçin Yeşil Maliye pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.