Eğitim – Bilim 2023 – II pdf indir

tarafından
6
Eğitim – Bilim 2023 – II pdf indir

İçindekiler
Eğitim Ve Dijital Vatandaşlık
Sevinç Ay, Songül Karabatak
 
Abd Eğitim Sisteminin Sosyal Yapı, Kültürel Yapı, İstihdam Ve Ekonomi Bağlamında İrdelenmesi
Elvan Gökçen, Mustafa Aslan
 
Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Zekâ Testlerinin İncelenmesi
Havva Bilgen Büyük, Hasan Hüseyin Yıldırım
 
Okul Öncesi Dönemde Düşünme Eğitimi Kapsamında Çocuklarla Felsefe Yaklaşımı
Zülal Davan, Ayla Yıldız
 
Erken Çocuklukta Sayı Duyusu: Önemi, Bileşenleri Ve Gelişimi
Cansu Tutkun
 
Dinleme Eğitiminde Görsel Kullanımı
Yusuf Taşkın
 
Görsel Sanatlar Eğitimi Ve Eğitim Programı
Ceren Esra Aydın, Ayla Yılız
 
Bibliyoterapi Tekniğinde Yaratıcı Dramanın Yöntem Olarak Kullanılması
Güliz Şahin
 
3. Sınıf Hayat Bilgisi Programının Stufflebeam’in “Bağlam, Girdi, Süreç, Ürün” (Cıpp) Modeline Göre Değerlendirilmesi
Erol Erdem, Mehmet Aslan
 
Otizm Spektrum Bozukluğunda Duyusal Sorunlar Ve Duyu Bütünleme Çalışmaları
Meral Deveci, Demet Terzi
 
İlk Ve Ortaokullarda Uygulanan Piktes Projesine Yönelik Öğretmen Ve İdareci Görüşleri
Bahadır Tunç, Alpaslan Gözler
 
Okul Yöneticilerinin Çatışma Çözme Stratejilerinin İncelenmesi
Alpaslan Gözler, Çiğdem Hodul, Merve Bayır, Gökhan Börklü
 
Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçlarına Yönelik Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ayşenur Kuloğlu, Nida Nur Gürbüz
 
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatına Yönelik Tutumları, Görüşleri Ve Metaforları
Meral Gözüküçük
 
Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Aile Eğitimi Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Cumhur Demiralp, Soner Demiralp
 
Tasarım Ve Beceri Merkezinde Gerçekleştirilen Beceri Temelli Öğretime İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri
Nadir Aksoy, İlhami Arseven
 
Fen Bilimleri Öğretmen İçeriği İle İlgili Yapılan Tez Çalışmalarının Tematik Analizi
Alpaslan Gözler, Ayşegül Aki, Fatma Nur Özdemir, Muhammed Kürşat Demirgil, Mustafa Korucu, Sinan Polat
 
Ebeveynlerin Dijital Reklamlarla Mücadelesi: Reklam Okuryazarlığı Bağlamında Nitel Bir Araştırma
Hediye Aydoğan
 
Akademisyenlerin Toplumsal Cinsiyet Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğiyle İlgili Görüşleri
Medine Eda Ceylan
 

Eğitim – Bilim 2023 – II isimli 368 sayfadan oluşan kitap ; tarafından yazılmış ve EFE AKADEMİ YAYINLARI yayınevinin 07.09.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

Eğitim – Bilim 2023 – II pdf indir Kitabımızı buradan indirebilirsiniz.